Varning för köer i Sundsvall

Report this content

Natten mot fredag den 10 maj inleds flytten av Skepparplatsen, Sundsvalls mest trafikerade korsning. Arbetet innebär att framkomligheten i korsningen blir kraftigt begränsad och vi varnar för långa köer. Om du har möjlighet, välj andra vägar eller andra färdsätt och undvik rusningstid.

Sundsvall är en av de städer i Sverige där det satsas mest inom infrastrukturområdet just nu. Det handlar om stora investeringar i form av vägar, järnvägar, broar, ledningar, men även bostäder, parkeringshus, hotell och resecentrum. Det är stora projekt som inte kan genomföras obemärkta. Tillsammans ger alla byggprojekt periodvis kraftigt begränsad framkomlighet.

Tidvis kommer trafiken att ledas om på andra vägar så det går inte att säga vilken väg som är bäst under byggtiden. Den bästa vägen under byggtiden kommer att variera utifrån resmål, tid på dygnet och vilket byggskede som pågår. Förbered dig på köer och ta extra restid i beräkning, framförallt under rusningstid.

Vi räknar med att det kommer att vara kraftigt begränsad framkomlighet genom stan från 10 maj till slutet av september.

Några av de projekt som kommer påverka framkomligheten och orsaka trafikstörningar under den närmaste tiden är:

  • Gamla E4 (väg 562) - Motorvägen byggs om till stadsgata. 10 maj stängs anslutningen till Heffners allé, fyrvägskorsningen blir en trevägskorsning med två körfält och en provisorisk cirkulationsplats ersätter trafiksignalerna. Räkna med långa köer och kraftig påverkan till och med september 2019. Periodvis kraftigt begränsad framkomlighet längs sträckan mellan selångersån och resecentrum till hösten 2020.
  • Storbron - Det byggs en helt ny Storbro längs Skolhusallén strax väster om den gamla bron. Begränsad framkomlighet fram till hösten 2020.
  • Kvarteret Noten (f.d. Norrmalmsparkeringen) - blir ett modernt stadskvarter med bl.a. hotellboende, upplevelser, restauranger, kaféer. Begränsad framkomlighet till 2021.
  • Norra kajen - En helt ny stadsdel med plats för bostäder, parkeringsgarage, torg, park och lokalgator. I maj 2019 är det byggstart för Heffners allé. Tidvis kraftigt begränsad framkomlighet fram till 2025.
  • Södra kajen och Rosenborgs kaj - En ny attraktiv stadsdel för bostäder och verksamheter med havet somgranne. Själva kajen i området, Rosenborgs kaj rustas upp. Byggtrafik och bullrande arbeten. 
  • Parkeringshus på södra kajen - Ett nytt parkeringshus med cirka 450 platser mellan järnvägsstationen och Inre hamnen beräknas stå klart 2020. Byggtrafik och buller.
  • Resecentrum - Ett samlat resecentrum vid Sundsvalls centralstation med nya busshållplatser och bussdockning, breddade plattformar, planskild gångpassage och nya gång- och cykelvägar. Stora trafikstörningar för resenärer och trafikanter till 2021. Trafik leds om, buller och byggtrafik.
  • E14 - Vägen får en ny fyrfilig sträcka mellan Timmervägen och Blåberget och byggs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Begränsad framkomlighet vid sprängarbeten, periodvis trafikomledningar, fram till november 2021.
  • Timmervägen vid Bergsåker - Ett nytt järnvägsspår byggs för att koppla ihop Ådalsbanan med Mittbanan så att tågen slipper åka in till Sundsvall och vända för att ta sig norr och väster ut. Tidvis kraftigt begränsad framkomlighet till 2021. Delar av Västra vägen stängd mellan 4 juni - 14 juli 2019. 

Om du har möjlighet, undvik rusningstid, välj andra vägar eller välj att gå, cykla eller åka buss.
Den bästa vägen under byggtiden kommer att variera utifrån resmål, tid på dygnet och vilket byggskede som pågår. Förbered dig på köer och ta extra restid i beräkning, framförallt under rusningstid. Ibland går det kanske snabbare att ta cykeln om du har möjlighet.

Mer information:
Håll koll på pågående byggprojekt och aktuella och kommande trafikstörningar på www.sundsvallväxer.se

Kontakt:
Linnea Lång, Sundsvalls kommun
Tel: 073-2713209 Mail: linnea.lang@sundsvall.se

Marie Lundqvist, Trafikverket
Tel: 076-8001200 Mail: marie.lundqvist@trafikverket.se