Vi sanerar Storgatan 66 inför bostadsbyggande

Report this content

Från och med vecka 37 påbörjar vi saneringsarbetet i området.

Nya bostadsrätter

För att skapa förutsättningar för nya bostäder vid Storgatan 66 kommer området att saneras. Corner Property vill bygga 42 bostadsrätter med främst 2:or och 3:or. I bottenplan planeras för verksamheter och restauranglokal. Byggstart tidigast våren 2018.

När?

Saneringsarbetet startar vecka 37 och beräknas pågå till och med vecka 45. Bostadsbyggandet påbörjas tidigast våren 2018.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten längs Storgatan påverkas inte. Däremot kommer ett av körfälten längs Ågatan/Västra Allén mellan Storgatan och Selångersån att stängas av. Ett av körfälten är öppen för trafik i båda riktningarna. Parkeringsytan vid Storgatan 66, bredvid Storgatan 68 A, stängs av. Boende och verksamheter vid Storgatan 68 A har in och utfart till området. Gående längs Västra Allén mellan Storgatan och Selångersån hänvisas till andra sidan.

Kontakt
Mari Johansson, miljöhandläggare
mark- och exploateringsavdelningen
telefon 060-19 13 97
e-post mari.johansson@sundsvall.se

Media

Media

Dokument & länkar