Workshop om framtiden i Sundsvalls city

Stadsutveckling i Sundsvall AB bjuder den 25 april i samarbete med Mittuniversitetet in till en workshop i Sundsvalls Stadshus under rubriken ”Sundsvall – Årets Stadskärna 2021”. På denna workshop har ett stort antal personer bjudits in som på olika sätt har Sundsvalls city som sin mötes- och arbetsplats. Hit kommer fastighetsägare, skolelever, affärsinnehavare, poliser, lärare, chaufförer, restaurangägare, väktare och givetvis också vanliga Sundsvallsbor.

Meningen med workshopen är att under dagen samtala och utbyta erfarenheter om huralla ser på utvecklingen av Sundsvall, med särskilt fokus på stadskärnan:

  • Vad kan vi göra för att förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling av centrum?
  • Hur kan vi göra för att få fler medborgare att ta vara på vår fantastiska stad?
  • Hur kan vi underlätta för alla att få tillgång till stadskärnan och dess utbud?
  • Vad behövs för att underlätta för handeln? Kan vi skapa fler attraktiva mötesplatser för människor i city?

Kort sagt: Vilka idéer har vi för att göra vår stad till en ännu bättre och roligare stad att bo och leva i – och att bjuda hit vänner och gäster för att besöka.

- På denna workshop är det bara fantasin som sätter gränser. Allas medverkan behövs iarbetet för att utveckla vår stad. Alla goda idéer som en workshop om stadens liv och framtid kan plocka fram ska vi sedan ta med oss i arbetet inför att kandidera för att kunna erövra den ärofyllda titeln ”Årets Stadskärna – 2021”, säger Jonas Albecker, VD för Stadsutveckling i Sundsvall AB.

Bolagets förhoppning är att denna workshop ska bilda upptakten till en spännande resa för alla. För Sundsvall och alla dess medborgare. Ung som gammal. Från och med idag till 2021 då Sundsvall dessutom fyller 400 år.

För ytterligare information nås Jonas Albecker på 070-674 73 72, eller albecker@stadsutvecklingsundsvall.se (Facebook: Stadsutveckling i Sundsvall AB)

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera