IQS Energi Komfort AB (publ) bygger geoenergianläggningar åt fastighetsbolaget D. Carnegie & Co

IQS Energi Komfort AB bygger genom förvärvet av inkråmet i Wermer Energilösningar AB geoenergianläggningar åt fastighetsbolaget D. Carnegie & Co och fortsätter därmed att positionera sig som ett av de ledande bolagen avseende energioptimering för fastigheter i Mälardalen.

IQS Energi Komfort AB övertar omgående leverans- och installationsansvaret för två bergvärmeinstallationer i Eskilstuna och Katrineholm, samt garantiåtagande i Eskilstuna för redan genomförda installationer, och expanderar därmed sitt geografiska installationsområde i Mälardalen.

-         ”Vi på IQS Energi Komfort AB ser detta som en naturlig utveckling då intresset för energioptimering och minskade energikostnader från fastighetsägare hamnar allt högre upp på agendan. Energi Komfort hjälper fastighetsägare hela vägen från idé om energibesparing, tills dess att den nya energilösningen är installerad och klar”, säger Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB.

D. Carnegie & Co är Sveriges största listade fastighetsbolag och är specialiserade på bostadsfastigheter. D Carnegie förvaltar ca 18 000 lägenheter koncentrerade till Stockholmsområdet och de har för avsikt att öka sin förvaltning i samma område.

D. Carnegie & Co har stort focus på att rusta upp sina fastigheter i miljonprogrammet till nyskick där även stort fokus ligger på energibesparing.

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http://energikomfort.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi på IQS Energi Komfort AB ser detta som en naturlig utveckling då intresset för energioptimering och minskade energikostnader från fastighetsägare hamnar allt högre upp på agendan. Energi Komfort hjälper fastighetsägare hela vägen från idé om energibesparing, tills dess att den nya energilösningen är installerad och klar
Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB