Dela

Citat

IQS Energi Komfort AB fortsätter att ta order i en växande marknad. Segmentet för förnyelsebara energilösningar riktat till större fastigheter ökar både vad det gäller nyinstallation och renoveringar av äldre anläggningar. Vår breda kompetens inom området energioptimering gör IQS Energi Komfort unika i segmentet varför allt fler komplexa förfrågningar angående helhetslösningar kommer oss till handa
Arne Olafsson
Vi på IQS Energi Komfort AB ser detta som en naturlig utveckling då intresset för förnyelsebar energi kontinuerligt ökar men det finns få tillgängliga industriella förnyelsebara energislag som levererar jämnt och pålitligt. Geotermisk Energi levererar en outtömlig, stabil och driftsäker förnyelsebar energi utan avbrott året runt. Nu finns tekniken för att genomföra industriella projekt av dignitet även utanför traditionella geografiska vulkaniska områden”
Arne Olafsson, tf VD
Efter en svag början på året har vi nu tecknat order för motsvarande ca 25 MSEK för leverans under 2017. Genom inkråmsförvärvet av Wermer Energilösningar Sverige AB har vi tillfört bolaget ytterligare resurser framförallt inom fastighetssegmentet och kan nu öka tempot i försäljning, projektledning och installation
Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB
Vi på IQS Energi Komfort AB ser detta som en naturlig utveckling då intresset för energioptimering och minskade energikostnader från fastighetsägare hamnar allt högre upp på agendan. Energi Komfort hjälper fastighetsägare hela vägen från idé om energibesparing, tills dess att den nya energilösningen är installerad och klar
Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB
Förvärvet av kundstock, offerter och personal i företaget Wermer Energilösningar Sverige AB ger oss nya möjligheter och kompetenser som ger effekt redan under andra halvåret. Arne, som fn är försäljningsansvarig, är mycket väl etablerad i företaget och har de bästa förutsättningarna för att genomföra integrationen på ett framgångsrikt sätt
Sverker Littorin, Styrelseordförande i IQS Energi Komfort AB
-       För IQS Energi Komfort AB innebär detta att vi får en välkommen förstärkning av personal med gedigen kompetens inom fastighetssektorn. Med det här förvärvet kompletterar vi vår befintliga fastighetsavdelning för att klara den fortsatta tillväxten. Det innebär att vi med egen personal kan hjälpa kunden hela vägen från idé om energibesparing, tills dess att den nya energilösningen är installerad och klar. Efter att ha granskat Wermer och deras sätt att arbeta, allt från anbud till färdiga projekt är jag stolt över att välkomna såväl kunder som personal till IQS Energi Komfort AB, säger Malin von Post VD IQS Energi Komfort AB.
Malin von Post VD IQS Energi Komfort AB
-       Wermer har specialiserat sig inom fastighetssegmentet där det finns en stor utvecklingspotential, säger Göran Beronius, VD Wermer Energilösningar Sverige AB. Vi har etablerat oss som en av de främsta gällande bergvärmeprojekt i storstadsmiljö med ca 25 genomförda projekt i Stockholm innerstad, Eskilstuna och kommande projekt i Katrineholm.
Göran Beronius, VD Wermer Energilösningar Sverige AB
Detta möjliga förvärv är helt i linje med vår strategi att möta den växande efterfrågan av energioptimering och fjärrstyrning av energisystem i fastigheter.
Malin von Post
Med detta möjliga förvärv stärks spetskompetensen inom organisationen.
Malin von Post
Med det här samarbetet kan vi möta behovet av värme och kyla för hela fastighetsområden på ett innovativt, ytterst energieffektivt sätt.
Malin von Post
Med det här samarbetet kan vi möta behovet av värme och kyla för hela fastighetsområden på ett innovativt, ytterst energieffektivt sätt.
Malin von Post
IQS Energi Komfort Ab (publ) fortsätter att växa och ta marknadsandelar i en marknad i kraftig tillväxt. 2016 blev ett totalt trendbrott i marknaden och för IQS Energi Komfort AB. Den stora ökningen av förfrågningar avseende värmepumpar och energioptimering för fastigheter indikerar på att 2017 kommer att bli ännu ett rekordår i segmentet
Sverker Littorin, ordförande i IQS Energi Komfort AB (publ)
IQS Energi Komfort AB fortsätter att rekrytera strategiska nyckelpersoner för att erbjuda marknaden kompletta energioptimeringsprogram
Sverker Littorin, ordf. IQS Energi Komfort Ab (publ)
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera

Media