IQS Energi Komfort AB (publ) fortsätter att ta order i fastighetssegmentet

IQS Energi Komfort AB har i oktober erhållit flera ordrar till ett värde om ca 8 MKR för leverans 2017/2018. Bolaget fortsätter därmed att växa i fastighetssegmentet.

-         ”IQS Energi Komfort AB fortsätter att ta ordrar i fastighetssegmentet både vad gäller nyinstallationer, renoveringar av uppvärmningssystem och installation av infrastruktur. Vår breda kompetens inom området energioptimering gör IQS Energi Komfort unika i segmentet innebärande att vi i får allt fler komplexa förfrågningar angående helhetslösningar.”, säger Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB.

Intresset för förnyelsebar energi i fastighetsegmentet ökar kontinuerligt och det enda lokala förnyelsebara energislaget som fungerar året runt oavsett väder och vind är bergvärme vilket nu börjar märkas allt tydligare i orderingången och i allt fler förfrågningar om en investering i bergvärme i Stor Stockholm.

Stockholm Stad (Exploateringskontoret) har indikerat att de fortsättningsvis kommer att vara mycket restriktiva med att ge borrtillstånd på stadens egen mark och tomträtter i Stockholms innerstad. Detta påverkar inte IQS Energi Komfort i någon nämnvärd utsträckning då en absolut majoritet av bolagets pågående förhandlingar avser fastigheter utanför Stockholm eller fastigheter med egen mark. Det är dock ett antal fastigheter i Stockholm som för närvarande därmed ej kan erhålla borrtillstånd och följaktligen inte kan installera en bergvärmelösning för att minska sina energiinköp.

IQS Energi Komfort kan dock leverera en frånluftsåtervinningslösning baserad på värmepumpar som är ett mycket gott alternativ till bergvärme, och som med fördel kan kombineras med t.ex. solceller som efterfrågas mer och mer och ingår i allt fler offerter från IQS Energi Komfort.

arne@energikomfort.se

+46(0)701825532

IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 och är ett av Sveriges ledande bolag inom segmentet förnyelsebar energi och som installerar anläggningar för bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering för större fastigheter och villor, både för industriellt- och privat bruk. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation inom försäljning, projektering, installation och service. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar