IQS Energi Komfort AB har startat samarbete kring elbilsladdning för fastigheter

Efterfrågan på infrastruktur för laddstolpar ökar dramatiskt och är en naturlig kompletterande produkt när man installerar bergvärme och samtidigt säkrar upp mer el för fastighetens behov.

IQS Energi Komfort har som ett led i efterfrågan av lösningar för ladd-infrastruktur inlett ett långsiktigt samarbete med Repayal AB som under varumärket Chargepanel levererar såväl hårdvara som mjukvara för laddstolpar. Intresset för infrastruktur gällande elbilsladdning är stort och växer kraftigt och vi ser det som naturligt att i vårt ”singel-point-of-contact” koncept avseende energioptimering för fastigheter och villaägare erbjuda laddstruktur för elbilsladdning.

”Chargepanel erbjuder marknadens mest flexibla mjukvara och är den första laddstolpen som kan hantera mutipla prisplaner och förbokningar av laddningar. Vi ser samarbetet med IQS Energi Komfort som naturligt då de redan har en fantastisk kontaktyta till bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och villaägare”, säger Peter Persson VD för Repayal AB.

Genom Chargepanels avancerade laddstolpar och mjukvara kan slutkunderna enkelt betala för sina laddningar på det sätt som fastighetsägarna finner lämpligast. För de som låter installera stolparna så kommer vi kunna erbjuda en för marknaden unik programvara där ägaren enkelt kan se hur många laddningar som gjorts samt vilka intäkter dessa genererat.

I denna stund så förs det diskussioner med flera potentiella kunder inom såväl den privata sektorn som den offentliga.

”IQS Energi Komfort AB fortsätter att komplettera sin tjänste- och produktportfölj för att våra kunder ska erbjudas kompletta integrerade lösningar för alla de frågor som rör energi i en fastighet. Vår breda kompetens inom området energioptimering för fastigheter och vårt breda utbud av tjänster och produkter gör IQS Energi Komfort helt unika i segmentet varför allt fler komplexa förfrågningar angående helhetslösningar för fastigheter kommer oss till handa.”, säger Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB. 

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar