IQS Energi Komfort AB (publ), vd brev december 2017

Ökad takt i försäljning och produktionsplanering. Intäkterna har på andra halvåret ökat med ca 250% på fastighet och ca 85% på villa. Omsättningen för 2017 uppgår till närmare 40 MKR. IQS Energi Komfort 2017 har ökat antalet beställningar i fastighetssegmentet med över 60% jämfört med 2016, vilket är en tydlig indikation på den generella trenden i segmentet för bergvärmepumpar för fastigheter. Omsättningen första kvartalet 2018, Q1, prognostiseras med nuvarande beställningar till ca 12,8 MKR (föregående år 7,6 MKR) med ett positivt resultat (föregående år -2,3 MKR) och med en stor andel fastighetsinstallationer. Prognosen baseras på aktuell produktionsplan. Styrelsen ser därför positivt på 2018 både vad det gäller bolagets utveckling men även generellt på marknaden för energibesparingar via förnyelsebara energislag som bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller

Orderingången är från och med andra halvåret 2017 relativt konstant varför produktionsplaneringen blir allt mer effektiv. Detta påverkar självfallet produktivitet och lönsamhet positivt. Intäkterna har på andra halvåret ökat med ca 250% på fastighet och ca 85% på villa.

IQS Energi Komfort 2017 har ökat antalet beställningar i fastighetssegmentet med över 60% jämfört med 2016, vilket är en tydlig indikation på den generella trenden i segmentet för bergvärmepumpar för fastigheter.

Den svaga inledning på 2017, som till stor del berodde på svag orderingång i Q4 2016 och Q1 2017, vändes andra halvåret till fullbelagd produktion och god orderingång. Orderingången 2017 för produktion 2018 är mycket god. 

Budgeten för 2018 uppgår till ca 60 MKR, med ett positivt resultat. Av budgeterad volym är närmare 50% redan preliminärt produktionsplanerat första halvåret 2018.

Omsättningen första kvartalet 2018, Q1, prognostiseras med nuvarande beställningar till ca 12,8 MKR (föregående år 7,6 MKR) med ett positivt resultat (föregående år -2,3 MKR) och med en stor andel fastighetsinstallationer. Prognosen baseras på aktuell produktionsplan.

Styrelsen ser därför positivt på 2018 både vad det gäller bolagets utveckling men även generellt på marknaden för energibesparingar via förnyelsebara energislag som bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller.

IQS Energi Komfort genomförde ett mindre förvärv i fastighetssegmentet 2017.

Ytterligare minst ett förvärv förväntas genomföras under 2018. Primärt fokuserar vi på förvärv av verksamheter med stort fastighetsfokus.

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 och är ett av Sveriges ledande bolag inom segmentet förnyelsebar energi och som installerar anläggningar för bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering för större fastigheter och villor, både för industriellt- och privat bruk. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation inom försäljning, projektering, installation och service. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar