IQS Energi Komfort AB (publ) får nya order och borrtillstånd i november

IQS Energi Komfort AB har i november erhållit order till ett ordervärde om ca 5 MKR för leverans 2017/2018, och utöver de tagna ordrarna erhållit fem nya borrtillstånd för större fastigheter.

Marknaden för förnyelsebar energi växer stadigt och snabbt, och en viktig del i tillväxten är baserad på bergvärmeinstallationer. Bergvärme är det enda förnyelsebara energislaget som fungerar året runt oavsett väder och vind. IQS Energi Komfort AB fortsätter därmed som planerat att växa med nyinstallationer, renoveringar av uppvärmningssystem och installation av infrastruktur.

-         ”IQS Energi Komfort AB fortsätter att ta order i en växande marknad. Segmentet för förnyelsebara energilösningar riktat till större fastigheter ökar både vad det gäller nyinstallation och renoveringar av äldre anläggningar. Vår breda kompetens inom området energioptimering gör IQS Energi Komfort unika i segmentet varför allt fler komplexa förfrågningar angående helhetslösningar kommer oss till handa.”, säger Arne Olafsson, VD IQS Energi Komfort AB.

Mottagna order i november innefattar nyinstallation av bergvärme och renoveringar av äldre bergvärmeanläggningar.

De fem nya borrtillstånden är till fastigheter i Stockholm varav tre avser installation av bergvärme i Stockholms innerstad.  

IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 och är ett av Sveriges ledande bolag inom segmentet förnyelsebar energi och som installerar anläggningar för bergvärme, frånluftsåtervinning och solceller. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering för större fastigheter och villor, både för industriellt- och privat bruk. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation inom försäljning, projektering, installation och service. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Taggar:

Prenumerera

Citat

IQS Energi Komfort AB fortsätter att ta order i en växande marknad. Segmentet för förnyelsebara energilösningar riktat till större fastigheter ökar både vad det gäller nyinstallation och renoveringar av äldre anläggningar. Vår breda kompetens inom området energioptimering gör IQS Energi Komfort unika i segmentet varför allt fler komplexa förfrågningar angående helhetslösningar kommer oss till handa
Arne Olafsson