Åtgärder för vitryggig hackspett i Ekopark Forsmark. Foto: Henrik Gustafsson Nicander


Åtgärder för vitryggig hackspett i Ekopark Forsmark. Foto: Henrik Gustafsson Nicander

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera