Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Vår kärnverksamhet är att bruka skogsmarken och leverera timmer, massaved och biobränsle. Utöver det utvecklar vi även skogsmarken som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Vi vill klimatanpassa skogsbruket och aktivt bidra till att nå de svenska miljökvalitetsmålen, Parisavtalet liksom EU:s klimatmål. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera