1000 fiskevatten i nya Sveafiskekortet

Report this content

Kommentar till artikel om nya Sveafiskekortet 1 000 fiskevatten i nya Sveafiskekortet Sveaskogs nya fiskekort, Sveafiskekortet, har under två dagar uppmärksammats i en norrländsk lokaltidning. Dessvärre förekommer i publiciteten felaktiga uppgifter som förtjänar ett förtydligande. I det nya Sveafiskekortet ingår totalt 1 000 fiskevatten. Inte 100 som felaktigt uppges i en tidning. Kortet ges ut i samarbete med Statens fastighetsverk, vilket innebär att deras vatten i norrlandsälvarna fortsättningsvis ingår i kortet. Sveaskog har valt ut de bästa fiskevattnen och tagit bort sådana som vi anser inte håller tillräckligt hög kvalitet och ger kunderna valuta för pengarna. Det gäller t ex vattnen som är för små och har för dålig tillgång till fisk eller som ligger otillgängligt. Vår avsikt är att ge fullständig information om vilka fiskevatten som ingår i Sveafiskekortet, så att kunderna ska kunna välja vilket kort som passar dem bäst. Vi beklagar att de fiskekartor, som ska finnas på vår hemsida samt hos ett hundratal återförsäljare runt om i landet, har blivit försenade. De kommer att finnas på hemsidan, och för beställning, från och med nästa vecka. Det nya Sveafiskekortet finns i tre nivåer - bas, silver och guld - anpassade utifrån olika behov hos sportfiskare. Bas- och silverkortet är regionala familjekort som omfattar ett rikligt antal fiskevatten. I baskortet ingår cirka 400 sjöar i Norrbotten och i silverkortet har dessa kompletterats med ett 40-tal extra bra fiskevatten. Västerbottenkortet omfattar 300 bassjöar och 16 silversjöar. Guldkortet har tagits fram för den riktigt fiskeintresserade. Det är personligt och omfattar alla vatten som ingår i bas- och silverkortet i hela Sverige plus Sveriges toppfiskevatten med bra fiske efter öring, harr och lax. Kopplat till guldkortet finns förmåner och erbjudanden om rabatter från lokala fiskeentreprenörer, hotellanläggningar med flera. Guldkortet lanseras i slutet av mars. Skälet till att Sveaskog har delat upp bas och silverkortet i tre regioner är framför allt att det gör det möjligt att förbättra fiskekartorna. De är från och med i år utformade som bilkartor och tanken är att de ska bli lättare att ta med vid fisketuren. De tre regionerna är Norrbotten och Västerbotten inklusive Lappland samt Bergslagen/Götaland. I utvecklingen av det nya Sveafiskekortet har Sveaskog haft samtal med Sportfiskeförbundet och ett stort antal fritidsfiskare. Dessa samtal visar att de flesta föredrar att fiska i den egna regionen. För de inbitna sportfiskarna som reser mycket har Sveaskog tagit fram guldkortet. Med det nya fiskekortet gör Sveaskog ett antal förändringar som syftar till att förenkla och förbättra fisket. Förutom att utveckla fiskekartorna kommer Sveaskog under våren att skylta fiskevattnen på ett tydligare sätt, så att man vet att man är på rätt ställe. Sveaskog har även utvecklat samarbetet med Sportfiskarna kring lokal tillsyn och uppföljning av det lokala fisket. Syftet är att kunna öka kvaliteten på och säkra utvecklingen av sportfisket. Intäkterna från försäljningen av fiskekorten används för utplantering av fisk samt för att skapa vattenmiljöer där fiskebeståndet ökas naturligt genom att t ex gräva lekbottnar. Intäkterna går även till att utveckla bättre information om och vid fiskevattnen samt till bevakning av fiskevattnen genom ett utökat samarbete med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna. För mer information kontakta: Bo-Göran Karlsson, chef Verksamhetsområde Jakt, Fiske & Naturupplevelser, tel 0923-787 03, 070-683 26 67 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/31/20030131BIT00650/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar