Åtgärdspaket ska öka skogens tillväxt med 20 procent till 2050

Report this content

Skogsbrukets samverkansprocess lanserar i dag en rapport med 88 konkreta åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion. Genomförs åtgärderna kan skogens tillväxt öka med 20 procent fram till 2050 och därmed vara bidragande till ett fossilfritt samhälle.

Skogsmaskin

Bakom rapporten står Skogsstyrelsen, Sveaskog samt andra representanter från skogsnäring, forskning och miljörörelsen. Åtgärderna handlar bland annat om att använda bättre plantor med fokus på förädling, fortsätta effektivisera skogsskötseln samt minska multiskadorna.

Gisela Bjrse skogssktselchef Sveaskog– Detta kommer att ge stora klimatvinster genom ökad koldioxidinbindning och skogsprodukter som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Dessutom vill vi fortsätta utveckla det hållbara skogsbruket utifrån ett helhetsperspektiv, där skogsbruk, biologisk mångfald, klimatåtgärder och sociala värden kan samsas och bidra till varandra, säger Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog. 

Samverkansprocessen har pågått under nästan tre år och aldrig tidigare har ett så brett och omfattande arbete med syftet att öka skogsproduktionen bedrivits under samordning av Skogsstyrelsen. Samverkansprocessen är en del i det nationella skogsprogrammet och med stöd i regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Genomförs de 88 åtgärderna kan tillväxten på sikt öka med 20 procent motsvarande cirka 25 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 30 miljarder kronor per år, enligt rapportens bedömning. Det innebär samtidigt tiotals miljoner ton mindre koldioxid per år.

Läs hela rapporten här:
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-24-skogsskotsel-med-nya-mojligheter.pdf

För mer information, kontakta:
Gisela Björse, skogsskötselchef Sveaskog, 070-390 54 59 
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Skogsbrukets samverkansprocess lanserar i dag en rapport med 88 konkreta åtgärder för en ökad hållbar skogsproduktion. Genomförs åtgärderna kan skogens tillväxt öka med 20 procent fram till 2050 och därmed vara bidragande till ett fossilfritt samhälle.
Twittra det här

Citat

Detta kommer att ge stora klimatvinster genom ökad koldioxidinbindning och skogsprodukter som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Dessutom vill vi fortsätta utveckla det hållbara skogsbruket utifrån ett helhetsperspektiv, där skogsbruk, biologisk mångfald, klimatåtgärder och sociala värden kan samsas och bidra till varandra
Gisela Björse, skogsskötselchef på Sveaskog