Delårsrapport Q2 2015: Fortsatt stabil resultatutveckling för Sveaskog

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 623 MSEK (632). Leveransvolymerna från egen skog ökade med två procent medan priserna i genomsnitt var oförändrade.

Kommentar från Sveaskogs Vd Per-Olof Wedin:

- Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 623 MSEK (632).  Leveransvolymerna från egen skog ökade under det första halvåret med två procent medan virkespriserna i genomsnitt var oförändrade. Direktavkastningen uppgick till 4,9 procent vilket överträffar det långsiktiga målet om 4,5 procent.

- Nettoomsättningen uppgick till 3 248 MSEK (3 282). Totalt sålde Sveaskog under det första halvåret 5,7 (5,7) miljoner kubikmeter (m3fub) skogsråvara.

-Vi har haft en stabil efterfrågan från våra sågverks- och massavedskunder. Försäljningen av sågtimmer ökade med två procent medan försäljningen av massaved och flis var oförändrad. Efterfrågan på träbaserade biobränslen viker för andra året i rad främst till följd av konkurrerande bränslen. Försäljningen av biobränsle minskade med tio procent.

Första halvåret i korthet, januari-juni 2015

  • Nettoomsättning 3 248 MSEK (3 282)
  • Operativt rörelseresultat 623 MSEK (632)
  • Värdeförändring skog 432 MSEK (192)
  • Rörelseresultat 1 133 MSEK (880)
  • Resultat före skatt 1 023 MSEK (745)
  • Periodens resultat 805 MSEK (594)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten 624 MSEK (510)

För mer information

Per-Olof Wedin, Vd och koncernchef, tel 08-6559174, 076-1304201

Per Matses, Vice Vd och CFO, tel 08-6559820, 070-6559820

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2012 var drygt 6,3 miljarder kronor och antalet anställda cirka 700.

Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar: