Domänfonden delar ut drygt 800 000 kronor

Report this content

I år har 85 personer beviljats ekonomiskt bidrag och drygt 800 000 kronor har delats ut. Sedan 1920-talet har Domäns hjälpfond delat ut bidrag till tidigare Domänverksanställda och deras efterlevande för att stödja dem ekonomiskt.
 

Det ekonomiska bidraget från Domäns hjälpfond är mycket välkommet för mottagarna. Det innebär en frihet att kunna använda sina pengar till något annat än vardagens måsten, det kan användas till egenvalda aktiviteter.
 

För drygt tio år sedan började Olle Dahlström, då medarbetare på Sveaskogs finansavdelning, arbeta aktivt med Domänfonden. Numera är Olle pensionär, men arbetar ett antal timmar med just placerings- och bidragsfrågor för Domänfonden.

– Jag tycker att det är både roligt och tillfredsställande att fortsätta att arbeta med Domäns hjälpfond. Man känner verkligen att de här pengarna når människor som har stora behov och det värmer hjärtat. Kan jag vara med och bidra så att det blir verklighet så är jag glad, säger Olle Dahlström.

Fakta Domäns hjälpfond

  • Stiftelsen Domäns hjälpfond grundades år 1924 av dåvarande generaldirektören Karl Fredenberg och hette från början Domänverkets understödsfond.
  • Tanken med fonden var att behövande anställda, före detta anställda eller deras efterlevande skulle kunna söka ekonomiskt bidrag.
  • Bidraget som betalas ut årligen är ett ekonomiskt bidrag för egenvalda aktiviteter.
     

För mer information, kontakta:
Annika Arnedal-Cannehag, Sveaskog, 08-655 92 23

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar