Ekopark Färna – om hackspetten får välja

Report this content

Ekopark Färna i närheten av Skinnskatteberg är ett av Sveriges mest välbesökta naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård för mer lövträd, lavar, blommor, svamp men också vandring, paddling och fiske.

Trollberget i Ekopark Frna Foto Mrcus Samuelsson
Familj på utflykt vid Trollberget i Ekopark Färna. Foto: Marcus Samuelsson

Ekopark Färna är ett av Sverige mest asptätaste skogslandskap. I Ekoparken huserar flera kända arter av hackspett.

- I Färna arbetar vi intensivt med att skapa mer lövskog. När vi började vårt arbete i ekoparken var bara en fjärdedel av skogen lövträd, idag är vartannat ett lövträd. Lövskog är nödvändig för att skapa mångfald och rikedom av lavar, blommor och svamp. Och sen kommer så klart insekter som bland annat fåglar älskar, säger Stefan Toterud, planeringsledare på Sveaskog, som hoppas att även den vitryggade hackspetten till slut ska hitta till ekoparken.

I Färna är det dessutom väldigt populärt att vandra, paddla kanot eller kajak, jaga eller fiska. 

Ekoparken, som invigdes 2005, är med sina 4 000 hektar en av Sveaskogs mindre ekoparker men väldigt uppskattad. En ekopark är stora sammanhängande landskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. I en ekopark kombinerar Sveaskog, som är Sveriges största skogsägare, naturvård och skogsbruk.

Idag har Sveaskog 37 ekoparker runt om i hela Sverige med en genomsnittlig storlek av 50 kvadratkilometer.

- Med ekoparkerna har vi ett naturvårdsverktyg som kombinerar ett brukande med ett bevarande. Det är relativt få arter som är beroende av att hela landskap undantas från virkesproduktion, däremot finns det arter som är beroende av landskap med en hög andel naturvårdsskogar, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog.

Ekoparken har en skräddarsydd skötselplan som är fastlagd i ett formellt 50-årigt avtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog. I planen anges mål för olika delområden samt vilka områden som är avsatta för naturvård och var vi bedriver skogsbruk, säger Olof Johansson.

Läs mer om Sveaskogs ekoparker.
 

För mer information, kontakta:
Olof Johansson, skogspolitisk chef Sveaskog, 070-586 22 58
Stefan Toterud, planeringsledare Sveaskog, 070-517 58 83
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ekopark Färna i närheten av Skinnskatteberg är ett av Sveriges mest välbesökta naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård för mer lövträd, lavar, blommor, svamp men också vandring, paddling och fiske.
Twittra det här