Ekopark Omberg – här får 5 000 nya jätteekar liv

Report this content

Ekopark Omberg vid Vätterns strand i Ödeshög är ett av Sveriges mest välbesökta naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård och återskapar mer ädellövskog och 5 000 nya jätteekar samtidigt som området erbjuder massor med sociala äventyr.


Storslagen utsikt vid Västra väggarna i Ekopark Omberg i Östergötland. Foto: Carl Lundberg

Ekopark Omberg är ett av Sveriges artrikaste skogslandskap med många sällsynta naturmiljöer. Läget mellan Vättern och den östgötska slätten skapar ett unikt klimat som gynnar den biologiska mångfalden.

- I Ekopark Omberg arbetar vi intensivt med att skapa mer ädellövskogar och granskog med höga naturvärden samt återskapa ängsmarker. Sedan har vi även ett projekt att öka antalet jätteekar, från cirka dagens 600 till cirka 5 000 totalt, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog.

I Ekopark Omberg är det dessutom väldigt populärt att vandra och njuta av den vackra och milslånga utsikten vid Hjässan eller utmana sig själv genom att prova på Zipline, som innebär att en vajer är spänd mellan två träd. Man kopplar sin sele och säkerhetslinor till vajern och kastar sig utför. Det finns två olika typer av banor – någon med springstart utför ett stup, en annan med fritt fall. Plattformarna är placerade på 6-13 meters höjd.

Ekopark Omberg, som invigdes 2003, är med sina 1 700 hektar en av Sveaskogs mindre ekoparker, men samtidigt en av de mest välbesökta. Varje år söker sig flera hundra tusen människor till det mytomspunna berget med den vackra naturen och de många kulturminnena.

En ekopark är stora sammanhängande landskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. I en ekopark kombinerar Sveaskog, som är Sveriges största skogsägare, naturvård och skogsbruk.

Idag har Sveaskog 37 ekoparker runt om i hela Sverige med en genomsnittlig storlek av 50 kvadratkilometer.

- Med ekoparkerna har vi ett naturvårdsverktyg som kombinerar ett brukande med ett bevarande. Det är relativt få arter som är beroende av att hela landskap undantas från virkesproduktion, däremot finns det arter som är beroende av landskap med en hög andel naturvårdsskogar, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog.

Ekoparken har en skräddarsydd skötselplan som är fastlagd i ett formellt 50-årigt avtal mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog. I planen anges mål för olika delområden samt vilka områden som är avsatta för naturvård och var vi bedriver skogsbruk, säger Olof Johansson.

Läs mer om Sveaskogs ekoparker.

För mer information, kontakta:
Olof Johansson, skogspolitisk chef Sveaskog, 070-586 22 58
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ekopark Omberg vid Vätterns strand i Ödeshög är ett av Sveriges mest välbesökta naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård och återskapar mer ädellövskog och 4 000 nya jätteekar samtidigt som området erbjuder massor med sociala äventyr.
Twittra det här