Erik Brandsma – ny VD för Sveaskog

Report this content

Erik Brandsma har utsetts till VD för Sveaskog med tillträde den 15 januari 2022. Erik Brandsma är utbildad skogsingenjör med en MSc från British Columbia och kommer närmast från Jämtkraft AB. Dessförinnan var han generaldirektör på Energimyndigheten och bidrog där till energiomställningen i Sverige.

Erik Brandsma har även verkat inom Vattenfall AB och på EON AG som Chief Sustainability Officer samt har också erfarenhet från internationellt arbete inom hållbarhet, bland annat från OECD och FN.

– Styrelsen är mycket glad att kunna välkomna Erik Brandsma som Sveaskogs nästa VD. Han har en lång erfarenhet av att leda verksamheter i förändring och ett starkt engagemang för hållbarhet. Erik Brandsma har just den erfarenhet som krävs för att leda den fortsatta implementeringen av den långsiktiga inriktning som offentliggjordes i våras, Sveaskogs program för hållbart skogsbruk, säger Eva Färnstrand, styrelseordförande i Sveaskog.

–  Varje gång jag har mött Sveaskog har jag blivit imponerad av engagemanget, kompetensen och stoltheten som finns i bolaget. Jag ser det som en fantastisk utmaning att tillsammans med alla kollegor få driva utvecklingen mot ett hållbart skogsbruk. Det är en mycket viktig uppgift att leda Sveaskog i en omställning där vi framtidssäkrar verksamheten och jag ser att alla mina tidigare erfarenheter har bidragit till att rusta mig för detta spännande uppdrag, säger Erik Brandsma, tillträdande VD på Sveaskog.

Erik Brandsma efterträder Per Matses, som efter cirka tio år som CFO i Sveaskog och tillförordnad VD under 2021, nu går i pension.

För mer information, kontakta:

Niclas Brantingson, kommunikationschef Sveaskog, 070-362 03 99

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se


 

Foto: Energimyndigheten

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar