Framgångsrikt återvätningsprojekt i Trunhatten

Report this content

Sveaskog har tillsammans med Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsen arbetat för att återställa ett område sydost om Åtorp i Örebro län. Det är ett arbete som i förlängningen skapar nytta för både Östersjön och Vänern. 

Bakgrunden till projektet är att alltmer odlingsbar mark togs i anspråk av både jord- och skogsbruk under 1800-talet. Markavvattningen minskade som en effekt av utdikning, och eftersom utvecklingen pågick ända fram till 1980-talet orsakades över tid en sänkning av vattennivån som påverkade växtlivet.

Med start i år har Sveaskog tillsammans med Naturskyddsföreningens projekt ”Våtmark & vatten” och Länsstyrelsen arbetat med att identifiera skadade våtmarker och restaurera dem, genom att höja mossens trösklar. På så sätt skapas nytta för klimatet genom att mossen slutar avge växthusgaser.

- Man har tittat på hur man tror mossen sett ut tidigare i historien då den var naturlig, och tagit fram en åtgärdsplan. Sedan har man skapat proppar där man hindrar vatten att rinna ut, eller så höjer man tröskeln för vattnet, genom att lägga massor för utloppen. Man använder mycket av de massor som grävdes upp då där dikades. Vi har återställt hydrologin och det kan bli viktigt bland annat för grundvattnet, vilket skapar positiva effekter för vattnet till Stockholm och Göteborg, via Svartån och Hjälmaren och via Göta älv och ända till Kattegatt, säger Rune Andersson på Sveaskog.

- Vår målsättning är att återskapa och återväta fler mossar i länet och förhoppningsvis se till att alla mossar blir återställda, säger David Tverling, projektledare Vatten och Våtmark i Naturskyddsföreningen i Örebro län.

Marken ägs av Sveaskog, men projektet har letts av Naturskyddsföreningen. Om två år ska Trunhatten även bli naturreservat, enligt ett beslut hos Länsstyrelsen.

 

För mer information:

Rune Andersson, Sveaskog, 010-544 95 12

Sveaskogs presstelefon 08-655 90 50

David Tverling, SNF, 070-578 41 20

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar