Grön jord – biomassa från skogen gör trädgårdsjorden mer hållbar

Report this content

För den med trädgård är det hög tid att börja planera årets planteringar. Precis som inom andra branscher finns det ett ökat krav på hållbarhet och hänsyn till klimatet. Just nu undersöker Sveaskog möjligheten om upphettade skogsrester helt eller delvis kan ersätta torv vid tillverkning av bland annat trädgårdsjord. Testerna är ett samarbetsprojekt mellan Sveaskog, BioEndev, Econova och Processum. 

I dag används torv som råvara i produkter för olika typer av trädgårdsjord. Torven är omstridd eftersom att den befinner sig i gränslandet till det fossila. Torvbrytning i Sverige är relativt begränsad, men att hitta ett alternativ till torv är ändå en angelägen fråga för den svenska trädgårdsbranschen. Förhoppningen är att kunna hitta ett alternativ i så kallad grot (grenar och toppar)

Grot är en skogsindustriell restprodukt – klimatneutral och förnyelsebar – som idag främst används som energi till kraftvärmeverk. Grotens egenskaper är dock långt mer mångsidiga än så och veaskog arbetar med en bred palett av projekt kring nya användningsområden av grot.

– Vi ser att grot kan användas i allt från konstgräsplaner och metallåtervinning till hälsokost. För Sveaskog skulle det här innebära ytterligare en marknad och ett ökat värde på vår grot – förutom att vi bidrar till minskad klimatpåverkan, säger Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog.

Försöken med att hitta alternativ till torv går ut på att groten torrefieras. Det innebär att restprodukterna upphettas vid låga syrehalter och ges en sorts ”rostning” eller lätt pyrolys. Processen ökar materialets energitäthet och värmevärde, gör det sprött och biologiskt sterilt. Resultatet blir så kallat biokol som potentiellt kan användas som ersättning för torv i jord.

– Intresset för odling ökar och likaså intresset för att köpa miljövänliga och klimatneutrala odlingssubstrat, berättar Anders Bergquist på Econova, som tillsammans med Sveaskog deltar i projektet och fortsätter: Genom ägarskapet av varumärket Weibulls är Econova det ledande trädgårdsföretaget i Norden. Att hitta ett grönt ersättningsmaterial har flera fördelar enligt Anders Bergquist på Econova.

Grot är en än så länge en relativt outnyttjad resurs i våra skogar. Sveaskog tar i dagsläget inte ut någon grot överhuvudtaget i norra Sverige på grund av att kundunderlaget än så länge är begränsat. Men intresset för grot växer, inte minst inom produktutveckling och innovationsforskning.

Projektet med torrefiering av grot är ett samarbete mellan Sveaskog, Econova, BioEndev och Processum. Försöken pågår under åtta månader och avslutas i augusti 2019.

Ann-Britt Edfast

Manager Research and Development

0911-784 11

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och ägs av svenska staten. Bolaget äger 14 procent av Sveriges skogsmarksareal, har verksamhet i 170 kommuner och har 840 medarbetare. Sveaskog bedriver skogsbruk och handel med skogsråvara i Sverige.

Huvudsortimenten är sågtimmer, massaved och flis samt biobränsle. Sveaskogs kunder finns huvudsakligen i Sverige och inom skogsindustrin. Den svenska skogsindustrin är exportinriktad och levererar till marknader över hela världen. Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2018 ökade med 14 procent till 1 422 MSEK (1 248). Resultatet är det bästa hittills för Sveaskog. En stor del av förbättringen är en följd av ett bra marknads­läge vilket medfört högre priser på Sveaskogs produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar