Helene Samuelsson lämnar Sveaskog

Report this content

Helene Samuelsson, chef stab Kommunikation och Public Affairs, slutar på Sveaskog.

– Helene Samuelsson började som kommunikationschef på Sveaskog i oktober 2018 och har gjort fina insatser inom kommunikation och public affairs. Jag vill tacka Helene för hennes tid i företaget och önskar henne lycka till framöver, säger Hannele Arvonen, vd Sveaskog.

Viveka Beckeman, chef stab Juridik och Fastigheter, har utsetts till tillförordnad chef för stab Kommunikation och Public Affairs och tillträder sin utökade tjänst idag, den 24 februari.

För mer information, kontakta:
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera