Kommentar till att Greenpeace anmäler Sveaskog för brott mot urfolksrätten

Report this content

Med anledning av att Greenpeace anmält Sveaskog för brott mot urfolksrätten vill vi här ge följande kommentar.

- Muonio sameby är en koncessionssameby – och Sveaskog följer FSC-riktlinjerna för koncessionssamebyar.  Sveaskog har under hela perioden, dvs de fyra åren det refereras till, sökt få till stånd samråd enligt den tidigare dialogformen eller nu, efter ny FSC-standard 2020, samråd i formen samverkan. För Sveaskog är det bra att en annan part, FSC, nu får beskriva hur detta fungerar, säger Ulf Nilsson, RO-chef på Sveaskog i Norrbotten.

 

För mer information:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se  


 

Prenumerera

Media

Media