Kommentar till DN-artikel om migrantarbetare

Report this content

I en artikel i DN den 15 maj 2021, Migrantarbetare berättar: Vi utnyttjas av skogsbolag, framställs det som att landets stora skogsbolag anlitar entreprenörer som exploaterar framför allt utländsk arbetskraft. DN har träffat sju skogsarbetare som berättar att kollektivavtalet inte följs, om orimliga arbetstider, felaktiga löner och om usla boenden.  Inget skogsbolag pekas ut särskilt och inte heller får vi kännedom om vilka entreprenörer det gäller.

I ett uppföljande pressmeddelande från GS-facket samma dag menar facket att ”de stora bolagen, SCA, Holmen, Södra, Stora Enso, Sveaskog med flera”, bär det huvudsakliga ansvaret för de missförhållanden som DN rapporterar om. Facket skriver att de nämnda skogsbolagen i offentligheten omfamnar den svenska modellen, men i realiteten sänker den. De säger sig kunna bekräfta den bild som DN ger om utebliven lön, långa arbetsdagar och dålig arbetsmiljö. Vidare skriver GS att ”Vårt folk ute i landet vittnar om att de stora bolagen är väl medvetna om, och i vissa fall till och med uppmuntrar till att avtalen inte ska efterlevas.”

– Jag reagerar väldigt kraftigt på de här svepande beskrivningarna som framställer våra entreprenörer som riktiga exploatörer. Min upplevelse är att våra entreprenörer har en genuin vilja att göra rätt för sig. Genom det system vi har utvecklat har vi också gjort det lättare att göra rätt, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog.

Det system Mats Oja beskriver har flera delar och syftar till att ge kunskap till både entreprenörer och deras anställda, att kontrollera och säkerställa att alla krav efterlevs och att åtgärda om avvikelser upptäcks.

När en entreprenör ska anlitas görs omfattande kontroller; har företaget en rimlig omsättning, är alla skatter betalda eller finns det andra hinder? I en första sortering säkerställer Sveaskog att entreprenören har förutsättningar att kunna utföra uppdraget och fullgöra sina åtaganden mot såväl anställda som mot samhället.

– Våra inköpare utbildas löpande av Skatteverket och andra experter för att lära sig hur de kan kontrollera sådant på bästa sätt, säger Mats Oja. Men, fortsätter han, att det är nödvändigt att entreprenören har en god historik betyder inte att det är tillräckligt för att få uppdrag av Sveaskog.

– Sveaskogs inköpare anlitar inte alltid den entreprenör som erbjuder lägsta pris. Våra inköpare är oerhört professionella och kan göra bedömningar av vad som är rimligt. Om de bedömer det som omöjligt att göra jobbet till det angivna priset tar vi inte den entreprenören.

Innan avtal ingås skickas en så kallad tjänstedeklaration till entreprenören, som denne måste underteckna när överenskommelsen görs. Tjänstedeklarationen delges också GS:s förhandlingsombud, då Sveaskog och GS har samma mål; att säkerställa schyssta anställningsvillkor i skogen.

– Vi går igenom, punkt för punkt, med varje entreprenör vad denne måste leva upp till. Och hjälper naturligtvis till så att entreprenören ska få den kunskap som behövs. På det sättet vill vi skapa förutsättningar för entreprenören att göra rätt.

– Det är lätt att ställa krav. Men vi stannar inte där. Vi utvecklar såväl rutiner som kompetens för att säkerställa att kraven verkligen uppfylls, säger Mats Oja.

Sveaskog genomför rutinmässigt fältbesök för att prata med entreprenörernas anställda.

– Då ställer vi frågor om allt ifrån ’vem är din arbetsgivare’, och ’har du fått information om företagshälsovård’ till frågor om arbetstider, löner och arbetsmiljö.

Varje år besöker Sveaskog anställda hos minst hälften av alla entreprenörer. Flera av dem får flera besök. Under 2020 har coronapandemin inneburit att besöken blivit färre.

Sveaskog gör också åtta till tio fördjupade företagskontroller om året, där sådant som löner och arbetstider kontrolleras.

– För att entreprenörernas anställa ska få kännedom om hur arbetsmarknaden fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har som anställd har vi en modul ’Att vara anställd’ i den utbildning Sveaskog ger, säger Mats Oja. Att ha genomgått utbildningen, Skötselskolan, är något vi kräver av alla anställda för att få utföra uppdrag åt Sveaskog. Då pratar vi också om fackförbundens roll och hur man kontaktar facket.

– Sveaskog har en god samverkan med facket i de här frågorna.

Så allt det här betyder att det inte kan finnas några som helst missförhållanden hos någon av Sveaskogs entreprenörer?

– Det kan vi förstås aldrig garantera. Men i så fall lurar de både facket och oss, säger Mats Oja.

 

För mer information, kontakta:

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media