• news.cision.com/
  • Sveaskog/
  • Länsstyrelsen avslår skyddsjakt på älg – försvårar uppfyllande av skogsvårdslagen

Länsstyrelsen avslår skyddsjakt på älg – försvårar uppfyllande av skogsvårdslagen

Report this content

Länsstyrelsen i Norrbotten har avslagit Sveaskogs ansökan om skyddsjakt på älg. Omfattande och återkommande betesskador av älgar vintertid innebär att företaget inte kan uppfylla vare sig skogsvårdslagen eller egna skötselmål i de aktuella områdena.

Betesskador frn lg

Länsstyrelsen i Norrbotten meddelande under onsdagen att den avslår Sveaskogs ansökan om skyddsjakt. 

–Skadesituationen i området är mycket allvarlig och skyddsavskjutning är den sista åtgärden för att kunna komma till rätta med de omfattande betesskadorna kopplade till vandringsälg, säger Mikael Lundberg, skogsvårdschef på Sveaskog.

Vid en helikopterinventering den 22 januari observerades cirka 100 älgar i det aktuella området.

– Den stora koncentrationen av älg kommer att resultera i mycket omfattande betesskador i ett redan hårt drabbat skogsområde. Länsstyrelsens avslag kommer att försvåra våra möjligheter att leva upp till Skogsvårdslagen. Sveaskog kan inte nå uppsatta mål för skogsskötseln och ytterst är det samhället som går miste om förnyelsebar råvara, säger Mikael Lundberg.

– Som situationen nu är planterar vi nya plantor enligt lagkrav, som sedan älgarna äter upp vintertid och vi får vite från Skogsstyrelsen för att vi inte lyckas uppfylla lagkravet återbeskogning. Det här är ett problem för många skogsägare, säger Mikael Lundberg.

Sveaskog ämnar överklaga beslutet.

Fakta
Skyddsjakt är en benämning på en åtgärd som utförs för att förebygga skador på egendom som orsakas av vilda djur. Under skyddsjakt får även djur som är fridlysta, eller djur för vilka jakttiden inte är inne jagas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda. Det är Länsstyrelsen i det aktuella länet som ger tillstånd för skyddsjakt.

För mer information, kontakta:
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

​​​​​​​Länsstyrelsen i Norrbotten har avslagit Sveaskogs ansökan om skyddsjakt på älg. Omfattande och återkommande betesskador av älgar vintertid innebär att företaget inte kan uppfylla vare sig skogsvårdslagen eller egna skötselmål i de aktuella områdena.
Twittra det här