Mörrums Kronolaxfiske vann Grand Travel Awards Stora Ekoturismpris

Vid Grand Travel Awards stora gala i Stockholm den 12 februari fick Mörrums Kronolaxfiske ta emot det stora Ekoturismpriset. I motiveringen lyfter man fram värdskapet, naturvårdsarbetet, forskningssamarbeten och ett kunskapsseminarium om naturturism som arrangerades hösten år 2017.

”Vi är naturligtvis oerhört glada och tacksamma för det här erkännandet. Att vi kan kombinera ett värdskap i världsklass med att långsiktigt utveckla Mörrumsåns ekosystem känns väldigt inspirerande”, säger Ida-Maria Rigoll, platschef på Mörrums Kronolaxfiske.

Arbetet med att restaurera Mörrumsån och att förbättra den biologiska mångfalden har de senaste åren fått en allt viktigare roll. Under år 2019 kommer Mörrumsån att ta ytterligare ett viktigt steg då vattenkraftverket i Marieberg rivs ut och öppnar upp för ytterligare lek- och uppväxtområden för lax och öring.

Mörrums Kronolaxfiske är en viktig motor för det lokala näringslivet och lockar varje år fiskare från hela världen med sitt berömda lax- och havsöringsfiske. Totalt har anläggningen med restaurang, konferens, utställning, butik och sin hänförande natur ungefär 250 000 besökare årligen. Kronolaxfiskets framgång märks i hela bygden och besökarna beräknas varje år tillföra närmare 100 miljoner i omsättning och mer än femtio arbetstillfällen i det lokala näringslivet.

”Jag stämmer in i hyllningarna av teamet i Mörrum och från Sveaskogs sida känner vi oss väldigt stolta över att få den här utmärkelsen. Att vårt naturvårdsarbete och våra kunskapsseminarier om naturturism lyfts fram är vi särskilt glada för”, säger Per-Olof Wedin, VD på Sveaskog.

Information om galan och pristagarna finns på www.travelnews.se

För mer information:
Ida-Maria Rigoll, platschef Mörrums Kronolaxfiske Sveaskog, tfn 070 – 295 33 45
Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tfn 070 – 231 35 02
  

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter 5,9 miljarder kronor och är ca 840 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar