Naturvårdsverket beviljar skyddsavskjutning i Västerbotten – Sveaskog avstår

Report this content

Naturvårdsverket bifaller Sveaskogs överklagan gällande skyddsavskjutning av älg i Lycksele kommun, Västerbotten. Sveaskog kommer dock som tidigare meddelats inte att genomföra någon skyddsavskjutning.

Betesskador frn lg

Det är positivt att Naturvårdsverket gett sitt bifall i ärendet och ser seriöst på problemet med de betesskador som vinterkoncentrationer av vandringsälg medför. Naturvårdsverkets beslut är tydligt och uttömmande. Men då ärendet dragit ut på tiden hos både Länsstyrelse samt Naturvårdsverket, och att beslutet kommer för sent, i kombination med rådande coronapandemi kommer Sveaskog inte att genomföra en skyddsavskjutning.

Naturvårdsverket är tydlig med att det råder inga tvivel om att skyddsjakt ska medges för att förhindra allvarlig skada. Det betyder dels att betesskadorna är mer omfattande än vad en markägare kan förväntas tåla, dels att det inte finns någon annan lämplig lösning förutom skyddsavskjutning. 

Vi kan konstatera att Naturvårdsverket är tydlig med att det inte finns någon begränsning i tid för när skyddsavskjutning kan beviljas, då utgångspunkten för skyddsjakt är behovet att förhindra och förebygga skador av vilt.

Sveaskog delar Naturvårdsverkets uppfattning om att betesskador i första hand ska förebyggas genom jakt under den ordinarie jakttiden. Och vår förhoppning är att vi i den lokala förvaltningen tillsammans med jägarna ska kunna nå uppsatta avskjutningsmål och förebygga behovet av skyddsåtgärder framöver.

Fakta
Skyddsavskjutning är en benämning på en åtgärd som genomförs för att förebygga skador på egendom som har orsakats av vilda djur. Under skyddsavskjutning får även fridlysta djur och jaktbart vilt, där ordinarie jakttid löpt ut skjutas, om de förutsättningar som anges i lagstiftningen är uppfyllda.

För mer information, kontakta:
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Naturvårdsverket bifaller Sveaskogs överklagan gällande skyddsavskjutning av älg i Lycksele kommun, Västerbotten. Sveaskog kommer dock som tidigare meddelats inte att genomföra någon skyddsavskjutning.
Twittra det här