Ny organisation ska stärka kundfokus

Sveaskog inför under det första kvartalet år 2012 en ny organisation där affärsverksamheten fördelas på tre geografiska marknadsområden och ett affärsområde. Ett mål är att stärka kundfokus och utveckla kundsamverkan. En ny koncernledning träder ikraft den 19 januari.  

- Sveaskog vill vara förstahandsvalet för våra affärspartners och arbetar kontinuerligt för att utveckla verksamheten och erbjudanden. I den nya organisationen decentraliserar vi affärs- och resultatansvaret. Det skapar vi förutsättningar för ett effektivare arbetssätt och ökat kundfokus i hela kedjan från skog till industri. Vi vill helt enkelt komma närmare våra kunder och partners, säger PO Wedin, vd på Sveaskog.

Sveaskogs verksamhet, med försäljning av virke och biobränsle, produktion, logistik och skogsbruk, kommer att organiseras i tre geografiska marknadsområden. Dessa delas in baserat på Sveaskogs skogstillgångar, kundstruktur och handelsströmmar.

De tre nya marknadsområdena blir:

* Nord som omfattar Norrbotten, Västerbotten samt norra delen av Jämtland och Västernorrland (i huvudsak norr om E14).
* Mitt som omfattar Jämtland och Västernorrland (i huvudsak söder om E14), Gävleborg, Dalarna, Värmland, Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland samt delar av  
  Östergötland och Västra Götaland (gränsen till Syd går längs Göta Kanal).
* Syd som omfattar delar av Östergötland och Västra Götaland samt Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland.

Huvudorter för marknadsområdeskontoren kommer att vara Piteå, Örebro och Växjö. Sveaskogs upplåtelseaffärer, markaffärer och fastighetsadministration organiseras i ett affärsområde, Fastigheter. En stor del av tjänsterna i affärsområdet placeras nära markinnehav och kunder.

- Den nya organisationen innebär ett effektivare arbetssätt. Den förändrar inte Sveaskogs mål och strategiska inriktning vad gäller skogsbruk och naturvård eller utveckling av nya affärer baserade på vår råvara och skogsmark, säger PO Wedin.

Som en följd av den nya organisationen ändras sammansättningen i Sveaskogs koncernledning. Den nya koncernledningen träder i kraft den 19 januari och övriga ändringar i organisationen träder i kraft senast den 1 april.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:

PO Wedin, vd Sveaskog, tfn 076 - 130 42 01
Tommy Nilsson, tillträdande chef för marknadsområde Nord, tel. 070-374 01 03
Hans Welff, tillträdande chef för marknadsområde Mitt, tel. 070-206 19 30 
Fredrik Klang, tillträdande chef för marknadsområde Syd, tel. 070-697 03 77 
Linda Andersson, informationschef, tel. 070-872 22 05

 

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar