Studenter från hela Sverige tävlar i Malå

Report this content

Studenter från hela Sverige tävlar i Malå Vad har en formgivare från Stockholm, en civilingenjör från Luleå och en jägmästare från Lantbruksuniversitetet i Uppsala gemensamt? I helgen den 31 januari till 2 februari samlas studenter från tretton universitet runt om i Sverige i Malå för att ge svar på den frågan. De tävlar om att lösa en uppgift för skogsindustrin. De trettio studenter, som i helgen samlas i Malå i Västerbotten, studerar på olika utbildningar vid tretton universitet i Sverige. Tillsammans ska de hitta kreativa lösningar på ett problem relaterat till skogsindustrin. AssiDomän Timber, ett bolag inom Sveaskogkoncernen, är värd och har formulerat en uppgift som går ut på att hitta idéer för att öka användningen av trä i våra hem. - Med sina vitt skilda inriktningar får studenterna tillsammans lösa uppgiften, säger Anders Nilsson VD för AssiDomän Timber. De arbetar i sex lag och presenterar sin lösning både skriftligt och muntligt. Den s k Kaoseum-helgen, har sedan 2001 tidigare arrangerats vid fem till fällen. Initiativtagare är Föreningen Skogen och Skogsindustrin. Olika företag med anknytning till skog och trä har varit värdar och tävlingsuppgifterna har omfattat förslag på lösningar på allt från produktutveckling till försäljning. En jury bestående av en arkitekt och fyra representanter från skogsindustrin utser ett vinnande lag. Vinnarna får resa till Tyskland under fem dagar för att besöka och lära sig mer om skogs- och pappersindustrin. - Syftet med helgen är att öka studenternas kunskap om svensk skogsin dustri, säger Per Eriksson på Föreningen Skogen. Skogen är en framtids resurs och vi hoppas att de ska se industrin som en intressant ar betsgivare. För mer information besök www.kaoseum.com eller ring: Kristina Svärd, projektledare AssiDomän Timber, tel 070 - 620 73 99. Dan Setterwall, Koncernstab Kommunikation, tel 08-655 91 01 Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Dotterbolaget AssiDomän Timber är landets största tillverkare av sågad trävara. Vid åtta sågverk och två anläggningar för vidareförädling produceras årligen ca 1,5 miljoner kubikmeter sågad trävara till träbearbetande industrier och Gör-det- själv-kedjor i Europa och Japan. AssiDomän Timber omsätter 2,9 miljarder kronor och har 750 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/29/20030129BIT00220/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar