Sveaskog återskapar naturliga strandzoner vid Mörrumsån

Report this content

Sveaskog återskapar naturliga strandzoner och livsmiljöer för ökad biologisk mångfald vid Tången vid Mörrumsån. Syftet med arbetet är att återskapa miljöer för arter som minskat eller försvunnit längs ån.

Fiskevrd i Mrrumsn

Genom att återföra stora stenblock, grus och ved, återskapar nu Sveaskog naturliga strandzoner och livsmiljöer för både djuren i vattnet och i anslutning till det längs med Mörrumsån.

- Åtgärderna ger bland annat öringen mer skydd och gömslen samt skapar naturligt grunda områden med lagom stark ström för öringen i yngelfasen. Insatserna med stock och sten innebär också mer insektslarver, vilket gynnar fågelarter som strömstare och kungsfiskare, säger Ida-Maria Rigoll, platschef och fiskemästare vid Mörrums Kronolaxfiske.

Fiske i MrrumMörrumsån har sedan lång tid haft stor betydelse för människan. Dess vatten har använts för kraftproduktion och som transportväg men även som skafferi. Idag används Mörrumsån som kraftkälla, rekreation, naturturism och lustfiske. Fisket är världskänt och omsätter ca 50 miljoner kronor till regionen varje år.

Även om många av de tidigare aktiviteterna sedan länge har avstannat så påverkar de fortfarande livet i och i anknytning till ån i olika omfattning. Följden av detta blir att strömmen blir mindre varierad, bottensubstratet blir packat och finare material spolas i väg. Vilket medför att artrikedomen minskar. Exempelvis har den viktiga kantzonen helt ändrat karaktär, vilket påverkar öringens möjlighet till skydd och gömsle längs ån.

Läs mer om Mörrums Kronolaxfiske: https://www.sveaskog.se/morrum/


För mer information, kontakta:
Ida-Maria Rigoll, 070-295 33 45
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Åtgärderna ger bland annat öringen mer skydd och gömslen samt skapar naturligt grunda områden med lagom stark ström för öringen i yngelfasen. Insatserna med stock och sten innebär också mer insektslarver, vilket gynnar fågelarter som strömstare och kungsfiskare
Ida-Maria Rigoll, platschef och fiskemästare vid Mörrums Kronolaxfiske