Sveaskog börjar sälja fiskekort för Byskeälven

Idag öppnar Sveaskog försäljning av fiskekort för Byskeälvens fiskevårdsområde. Byskeälven är en riktig fiskepärla, nu får alla fiskare möjligheten att uppleva detta fantastiska område.

Fiskekort Byskelven

- Vi får redan massor av samtal från sportfiskare som vill få möjlighet att köpa årsfiskekort i Västerbottensdelen till Byskeälven, säger Anna-Maria Rautio, jakt och klövviltsansvarig i Västerbotten och ansvarig för fiskeupplåtelser.  

Från och med idag, måndag den 6 maj, börjar Sveaskog att sälja fiskekort i Byskeälven. Sveaskog har i stadgarna för fiskevårdsområdet rätt att sälja fiskekort ovan Fällfors samt på övriga vatten där Sveaskog har enskilt fiske. I fastigheten Byske 11:1 som Sveaskog äger finns fiskerätten från havet upp till Fällfors, vilket innebär att Sveaskog kommer att sälja kort som gäller för vattnet i hela Byskeälvens fiskevårdsområde; Västerbottendelen.

Fiske i Byskeälvens fiskevårdsområde har länge debatterats. Styrelsen för det aktuella fiskevårdsområdet har tidigare meddelat att enskilda fiskare som fiskar nedan Fällfors kommer att bötfällas. Skulle enskilda fiskare bötfällas utlovar Sveaskog ekonomiskt och rättligt stöd till dessa.

- Vi har på upprepade stämmor för Byskeälvens fiskevårdsområde motionerat om att ändra i stadgarna för ett utökat fiske i älven och anpassa stadgarna till Lagen om Fiskvårdsområde, men utan gehör. Nu utnyttjar vi därför vår stadgeenliga rätt och börjar sälja fiskekort, säger Ola Söderdahl, chef för marknadskommunikation på Sveaskog.

Fiskekort finns att köpa på sveaskog.se och hälften av de pengar som försäljningen inbringar för aktuellt fiskevårdsområde kommer att återinvesteras i biotopvårdsprojekt i Byskeälven.

För mer information, kontakta:
Ola Söderdahl, chef Marknadskommunikation Sveaskog, 070-268 87 12
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Idag öppnar Sveaskog försäljning av fiskekort för Byskeälvens fiskevårdsområde. Byskeälven är en riktig fiskepärla, nu får alla fiskare möjligheten att uppleva detta fantastiska område.
Twittra det här