Sveaskog delar ut 4 473 MSEK

Sveaskogs styrelse föreslår till årsstämman i april 2012 att Sveaskog för 2011 delar ut 4 473 miljoner kronor till ägaren.

- Sveaskog är ett välskött företag med en stark finansiell ställning. Till årsstämman 2012 föreslår styrelsen en utdelning om drygt 4,4 miljarder kronor. Det är den största utdelningen under företagets historia och ett sätt att anpassa kapitalstrukturen till företagets ekonomiska mål, säger Sveaskogs styrelseordförande Göran Persson.

Den sammantagna utdelningen för 2011 föreslås uppgå till 4 473 miljoner kronor, vilket motsvarar 37,79 kronor per aktie.

Sveaskogs soliditet för 2011 uppgick till 54 procent och det nya soliditetsmål som ägaren beslutade i april 2011 ligger mellan 35 till 40 procent. För att anpassa kapitalstrukturen till företagets ekonomiska mål föreslår styrelsen att Sveaskog delar ut 4 000 miljoner kronor utöver utdelningsmålet till ägaren.

Enligt gällande ekonomiska mål ska Sveaskogs utdelning enligt utdelningsmålet långsiktigt motsvara minst 60 procent av resultatet efter skatt exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändringar enligt IFRS. Utdelningen enligt denna definition skulle för 2011 innebära 473 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, tfn 076-130 42 01
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tfn 070-872 22 05

 

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar