• news.cision.com/
  • Sveaskog/
  • Sveaskog erbjuder entreprenörer utbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering

Sveaskog erbjuder entreprenörer utbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering

Report this content

Nu erbjuder Sveaskog sina entreprenörer utbildning i likabehandling. Sveaskog har i flera år arbetat aktivt och målinriktat med frågorna vilket har gett goda resultat. Bland annat en jämnare könsfördelning och ökad upplevelse av likabehandling.

Hannele Arvonen vd Sveaskog
Hannele Arvonen, vd och koncernchef för Sveaskog.

I arbetet för ökad inkludering behövs kunskap och insikt. Normer kan vara svåra att upptäcka, just därför att de är så självklara. Målet med utbildningen i jämställdhet, mångfald och inkludering, som Sveaskog nu erbjuder entreprenörer via Skötselskolan, är att de nya kunskaperna ska kunna användas i arbetet för en mer inkluderande arbetsplats.

– Som Sveriges största skogsägare arbetar vi för att skogen ska vara en bransch där alla kan trivas och växa. Vi vet att skogsnäringen har utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och vi vill på detta sätt hjälpa till att stärka våra entreprenörers och ytterst branschens attraktionskraft, säger Hannele Arvonen, vd på Sveaskog.

Att arbetet med likabehandling är viktigt belystes ytterligare nyligen när Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogen (Nyks) uppmärksammade sexistiska inslag i marknadsföringen hos ett finskt skogsmaskinbolag.

– Den aktuella kalendern är ett tydligt tecken på att vi behöver fortsätta arbeta med de här frågorna i branschen och att vi inte kan slå oss till ro. Vår satsning på att erbjuda våra entreprenörer utbildning är en del i det arbetet, säger Marie Stålnacke, HR-chef på Sveaskog.

Sveaskog har arbetat aktivt och målinriktat under många år med dessa frågor och kommit en bit på väg. Till exempel har andelen kvinnor inom marknadsområdena (skogliga befattningar) mer än fördubblats under de senaste åren.

– Entreprenörerna har dock sällan samma resurser som vi att arbeta med detta. Genom att erbjuda utbildningen kan vi stötta dem i arbetet med att bli mer attraktiva som arbetsgivare för fler, säger Lisa Liljenstrand, HR-partner på Sveaskog.

Förutom en jämnare könsfördelning har Sveaskogs arbete för en mer inkluderande kultur resulterat i att andelen kvinnor som upplever att män och kvinnor behandlas lika inom Sveaskog ökat från 53 till 75 procent sedan 2013. En bra kultur är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla en mångfald av medarbetare.

För mer information, kontakta:
Marie Stålnacke, HR-chef Sveaskog, 073-061 51 77
Lisa Liljenstrand, HR-partner Sveaskog, 070-300 14 88
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se

SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nu erbjuder Sveaskog sina entreprenörer utbildning i likabehandling. Sveaskog har i flera år arbetat aktivt och målinriktat med frågorna vilket har gett goda resultat. Bland annat en jämnare könsfördelning och ökad upplevelse av likabehandling.
Twittra det här

Citat

Som Sveriges största skogsägare arbetar vi för att skogen ska vara en bransch där alla kan trivas och växa. Vi vet att skogsnäringen har utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och vi vill på detta sätt hjälpa till att stärka våra entreprenörers och ytterst branschens attraktionskraft
Hannele Arvonen, vd på Sveaskog