Sveaskog håller informationsträff om naturvårdsinsatser i Ekopark Omberg

Media bjuds in till informations- och guidningsträff om genomförda och planerade naturvårdsinsatser i Ekopark Omberg. Omberg är Sveriges artrikaste skogslandskap, med många sällsynta naturmiljöer.

Hjssan vid Ekopark Omberg Foto Niklas Kmpargrd
Vid Hjässan i Ekopark Omberg finns förutom en vacker vy även fina vandringsleder. Foto: Niklas Kämpargård.

Omberg, det urgamla berget mellan Vättern och Tåkern, är känt under många namn. Östgötarnas heliga berg, Den blommande arken, Sagornas och sägnernas berg är några av dem.

Sveaskog vill i Omberg skapa mer ädellövskogar med höga naturvärden samt återskapa ängsmarker. Det nyplanteras bara lövträd i ekoparken och ambitionen är också att öka antalet grova ekar, så kallade jätteekar, från 400 till 5 000 - ett projekt som tar åtskilliga generationer att genomföra.

Med sina 1 700 hektar är Omberg en av Sveaskogs mindre ekoparker, men samtidigt en av de mest välbesökta. Varje år söker sig flera hundratusen människor till det mytomspunna berget med den vackra naturen och de många kulturminnena.

Media inbjuds härmed till en informations- och guidningsträff:

Tid: Måndagen den 13 maj, kl 17:30.
Plats: Samling vid Stocklycke.
Arrangörer: Sveaskog, Länsstyrelsen Östergötland och Skogsstyrelsen.
Övrigt: Arrangemanget är även öppet för allmänhet.

FAKTA | Ekopark
En ekopark är ett av Sveaskog frivilligt avsatt och sammanhängande landskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner. Här ges olika arter möjlighet att leva och frodas vidare. En ekopark är i genomsnitt cirka 5 000 hektar (50 kvadratkilometer) stor. Minst 50 procent av ytan avsätts för naturvård, och resterande del avsätts för ett hållbart skogsbruk. I Sveaskogs ekoparker finns flera av landets viktigaste friluftsskogar som skapar förutsättningar för ökad naturturism, biologisk mångfald och rekreation. Totalt vårdar Sveaskog 37 ekoparker från norr till söder. Läs mer: https://www.sveaskog.se/skog-och-virke/miljo--och-naturvard/vara-ekoparker/

För mer information, kontakta:
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar