Sveaskog i nytt logistiksamarbete

Sveaskog ingår samarbete med Mikael Gunnarssons Åkeri AB. Samarbetet omfattar rundvedslogistiken i södra Örebro län och Södermanland, sammanlagt 550 000 kubikmeter per år.

- Många åkerier i området har visat intresse för affären och vi har noga övervägt olika alternativ. Nu har vi skrivit en avsiktsförklaring med Mikael Gunnarssons Åkeri AB. Företaget har god erfarenhet av att köra i området och värderingar som stämmer väl överens med vårt sätt att arbeta, säger Eva Karlsson Berg, marknadsområdeschef för Sveaskog i Mellansverige.

Kontraktet omfattar rundvedslogistiken i södra Örebro län och Södermanland, sammanlagt 550 000 kubikmeter per år.

- Vi gläds åt det nya samarbetet som inleddes den 1 maj. Nu fokuserar vi på att få till en så smidig uppstart som möjligt. A och O för oss är att säkra råvaruleveranserna till våra kunder, säger Bo Arketeg, logistikinköpare på Sveaskog.

Tjällmobaserade Mikael Gunnarsson har 20 års erfarenhet av rundvirkestransporter. Åkeriet har i dagsläget tre egna bilar och planerar att knyta till sig omkring tolv bilar genom samarbetspartners.

- Det är oerhört roligt att få göra en nystart kring transporterna i området tillsammans med Sveaskog. Jag ser även fram emot att samarbeta med övriga åkerier i regionen, för att på så sätt finna effektiva transportupplägg, säger Mikael Gunnarsson, ägare av Mikael Gunnarssons Åkeri AB.

 

För mer information, kontakta:
Eva Karlsson Berg, marknadsområdeschef Sveaskog, tel. 070-515 43 75
Bo Arketeg, logistikinköpare Sveaskog, tel. 070-641 13 41
Mikael Gunnarsson, ägare Mikael Gunnarssons Åkeri, tel. 070-677 72 05

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter 5,9 miljarder kronor och är ca 840 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar