• news.cision.com/
  • Sveaskog/
  • Sveaskog och CollectiveCrunch samarbetar för att förbättra skogsbruket med AI i Sverige

Sveaskog och CollectiveCrunch samarbetar för att förbättra skogsbruket med AI i Sverige

Report this content

En viktig del av framtidens skogsbruk är digitaliseringen - och AI kommer att förändra branschen. Sveaskog vill som Sveriges största skogsägare ligga i framkant och har därför inlett ett samarbete med en av den ledande utvecklaren av AI för skogsbruk.

Samarbetet med CollectiveCrunch har som syfte att samla in data från Sveaskogs skogar i CollectiveCrunchs AI-verktyg, ”Linda Forest”, för att förbättra skogsinventeringarna. Enligt Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog, är digital teknik på väg att förändra skogsbruket.

- På Sveaskog vill vi ligga i framkant i teknikutvecklingen och skapa förutsättningar för både mer tillväxt och mer biologisk mångfald, säger han.

Samarbetet med CollectiveCrunch är en del av ett större initiativ för att distribuera smart teknik till skogsbruket i Sverige. Sveaskog tittar på olika typer av AI-applikationer för att se hur de kan användas på olika sätt för att bättre utnyttja data och för att uppnå en högre grad av automatisering och mer välgrundat beslutsfattande.

- CollectiveCrunchs artificiella intelligens är en intressant teknik som kan ge oss en bättre grund för skogsplanering. Det ska bli spännande att se resultatet av piloten och vilken prestation ”Linda Forest” kan nå, säger Fredrik Klang.

Jörgen Westman, skogsteknisk chef på Sveaskog, tillägger att efter den inledande pilotfasen kommer olika applikationer att bedömas även i relation till varandra, vilket kan leda till banbrytande lösningar som utnyttjar AI på sätt som det aldrig har varit tidigare.

- Det pågår mycket utveckling i vår bransch och då är det viktigt att vi är med och testar det. Om vi kan förbättra vår kunskap genom AI, kan vi också förbättra vår råvara, säger Jörgen Westman.

Jarkko Lipponen, CPO på CollectiveCrunch, säger att han är glad över att inleda samarbetet. 

- Vårt tekniska team och vår svenska partner ForestX kommer att arbeta med Sveaskog för att införa AI-modeller i det svenska sammanhanget.

Piloten med Sveaskog kommer att genomföras i Sveaskogs verksamhet inom resultatområde Södra Norrland.

Om CollectiveCrunch

CollectiveCrunch är AI-ledare inom skogsindustrin. De samlar in klimat-, geo- och processdata i AI-modeller för bättre förutsägelse av skogsinventeringar och skogsbruksparametrar.  Med hjälp av ”Linda Forest” kan kunderna fatta bättre köp- och säljbeslut för träbaserad råvara mer effektivt och minska sina kostnader. Lösningarna kan appliceras på nya möjligheter för förutsägelse av skogsrisker och möjligheterna till koldioxidbindning.

För mer information, kontakta:

Sveaskog: Jörgen Westman, skogsteknisk chef, 070-522 03 01

www.sveaskog.se

CollectiveCrunch: Rolf Schmitz, rs@collectivecrunch.com 

www.collectivecrunch.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar