• news.cision.com/
  • Sveaskog/
  • Sveaskog om reduktionsplikten: Skogsråvara nyckel för att ställa om till fossilfritt

Sveaskog om reduktionsplikten: Skogsråvara nyckel för att ställa om till fossilfritt

Report this content

Regeringen vill förstärka bränslebytet genom successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Sveaskog välkomnar tydlighet i reglerna och en ökad ambitionsnivå, eftersom bolaget är en viktig aktör för att uppfylla regeringens mål. ​

Tallolja
Det gula guldet - tallolja - som kan raffineras och användas i förnybara drivmedel.

– Det är bra att det nu finns en mer ambitiös plan och tydliga spelregler för detta. Det är hög tid att ställa om till ett fossilfritt samhälle och skogsråvara med hög koldioxidreducerande effekt är en nyckel i det, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att ”Bränslebytet genomförs genom en reduktionsplikt som innebär att drivmedelsleverantörer varje år måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel genom inblandning av hållbara biodrivmedel. Regeringen avser att fatta beslut om successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Inriktningen är en linjär bana med indikativa nivåer för 2030 på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel, med en kontrollstation 2022”.

Förutom att vara Sveriges största skogsägare med 14 procent av Sveriges skogsmarksarealen, så har Sveaskog investerat i verksamheter som arbetar för utvinning av förnybara drivmedel från skogsråvara. Sveaskog är delägare i bioraffinaderiet SunPine, som tillverkar tallolja, och i SunCarbon AB, som utvecklat en teknik för att framställa ligninolja ur massabrukens svartlut att ersätta fossil olja, och raffineras till diesel eller bensin.

– Det finns stora möjligheter att använda skogsråvara för mer förnybara drivmedel. För bioeldade kraftvärmeverk finns spännande lösningar där pyrolysteknik används för att utvinna kolväten, som ersätter fossil olja. Motsvarande kan göras på sågverk där sågspån kan förädlas med pyrolysteknik, detta görs till exempel på Setras sågverk i Gävle. Sverige behöver fler anläggningar som SunPine och SunCarbon, som utnyttjar restströmmar från massaindustrin. En viktig lösning är skogsbaserad etanol, som har högst reduktionstal av all etanol, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

För mer information, kontakta:
Fredrik Klang, skogsbrukschef, Sveaskog, 070-697 03 77

Sveaskogs presstjänst: 08-655 90 50, press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Regeringen vill förstärka bränslebytet genom successivt ökade kvotnivåer i reduktionsplikten fram till 2030. Sveaskog välkomnar tydlighet i reglerna och en ökad ambitionsnivå, eftersom bolaget är en viktig aktör för att uppfylla regeringens mål. ​
Twittra det här