Sveaskog publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

Sveaskog publicerar idag, den 17 mars, bolagets års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Sveaskogs operativa rörelseresultat för 2020 uppgick till 1 120 MSEK, vilket är 24 procent lägre än för motsvarande period föregående år. Styrelsen föreslår årsstämman i april att besluta om utdelning till ägaren, svenska staten, om 850 MSEK.

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjönk under 2019 och trenden fortsatte in i 2020. I genomsnitt var priserna nio procent lägre jämfört med föregående år, säger Per Matses, VD och koncernchef för Sveaskog.  

Års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig digitalt på www.sveaskog.se/arsredovisning2020

 

För mer information, kontakta:

Per Matses, VD och koncernchef, 08-655 92 90 

Kristina Ferenius, CFO, 010-471 81 11 

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se