Sveaskog säljer Kynnefjäll i Tanum

Report this content

Sveaskog avyttrar stor skogsegendom, Kynnefjäll, i Tanums kommun, Västra Götalands län, om 599 hektar. Egendomen består av ett stort sammanhängande skifte och den produktiva skogsmarken uppgår till 492 hektar. Prisidé 34 MSEK.

Kynnefjll

Sveaskog säljer nu fastigheten Pulsemon 3:2 samt delar av fastigheten Ramtveten 2:2 i Tanum. Den produktiva skogsmarken uppgår till 492 hektar med cirka 73 000 skogskubikmeter i virkesförråd. Boniteten är beräknad till 5,8 skogskubikmeter/hektar och år, den löpande tillväxten är 2 425 skogskubikmeter/år, vilket motsvarar en årlig tillväxt på över 3 procent.

- Egendomen har ett väl utbyggt vägnät och jakträtt medföljer egendomen. Egendomen erbjuder goda möjligheter till jakt efter i första hand älg, rådjur, hare, räv och fågel. Även vildsvin förekommer sporadiskt inom egendomen, säger Albin Augustsson, fastighetsansvarig på Sveaskog.

Fastigheten Pulsemon 3:2 är en befintlig fastighet om cirka 15 ha som säljs i sin helhet. Vad gäller Ramtveten 2:2 är det område av fastigheten som säljs, varför en fastighetsbildning behöver genomföras. Köparen svarar för kostnaden för erforderlig fastighetsbildning.

Försäljningen sker inom det så kallade "markförsäljningsprogrammet", ett uppdrag Sveaskog har fått från riksdagen och som syftar till att stärka det enskilda skogsbruket. Försäljningen av markområden kommer pågå till dess att tio procent av den areal Sveaskog hade 2002, vid bolagets bildande, är såld.

Prisidé: 34 000 000 kr.
Anbudstiden utgår 2019-11-04.

För mer information, kontakta:
Albin Augustsson, fastighetsansvarig Sveaskog, 010-544 98 29
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sveaskog avyttrar stor skogsegendom, Kynnefjäll, i Tanums kommun, Västra Götalands län, om 599 hektar. Egendomen består av ett stort sammanhängande skifte och den produktiva skogsmarken uppgår till 492 hektar. Prisidé 34 MSEK.
Twittra det här