Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje

Report this content

Sveaskog avyttrar delar av skogsegendomen Sika 4:23 vid Solsjön i Norrtälje kommun. Egendomen omfattar totalt 205 hektar och består av ett skogsbestånd dominerat av tall och gran. Den produktiva skogsmarken uppgår till 190 hektar. Prisidé 23 miljoner kronor.

Fastighet Sika 423

Söder om Norrtälje vid Solsjön ligger skogsegendomen Sika 4:23. En virkesrik egendom om 205 hektar med ett unikt läge. Egendomen gränsar mot väg och är väl arronderad i ett skifte. Skogsbestånden domineras av tall och gran och en stor andel av virkesförrådet ligger i åldersklasser som håller hög årlig virkesproduktion.

Den produktiva skogsmarken är 190 hektar med cirka 36 053 skogskubikmeter i virkesförråd enligt skogsbruksplanen och en årlig tillväxt om cirka 1 495 skogskubikmeter. Egendomen omfattar fina områden för jakt och fiske och både jakt- samt fiskerätt medföljer försäljningen, säger Sören Åhlund, fastighetsansvarig på Sveaskog.

Försäljningen sker inom det så kallade "markförsäljningsprogrammet", ett uppdrag Sveaskog har fått från riksdagen och som syftar till att stärka det enskilda skogsbruket. Försäljningen av markområden kommer pågå till dess att tio procent av den areal Sveaskog hade 2002, vid bolagets bildande, är såld.

Prisidé: 23 000 000 kr.
Anbudstiden utgår 2019-11-04.

Fler försäljningsprospekt från Sveaskog:
https://www.sveaskog.se/fastigheter-till-salu/


För mer information, kontakta:
Sören Åhlund, fastighetsansvarig Sveaskog, 070-320 50 51
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sveaskog avyttrar delar av skogsegendomen Sika 4:23 vid Solsjön i Norrtälje kommun. Egendomen omfattar totalt 205 hektar och består av ett skogsbestånd dominerat av tall och gran. Den produktiva skogsmarken uppgår till 190 hektar. Prisidé 23 miljoner kronor.
Twittra det här

Citat

Den produktiva skogsmarken är 190 hektar med cirka 36 053 skogskubikmeter i virkesförråd enligt skogsbruksplanen och en årlig tillväxt om cirka 1 495 skogskubikmeter. Egendomen omfattar fina områden för jakt och fiske och både jakt- samt fiskerätt medföljer försäljningen
Sören Åhlund, fastighetsansvarig Sveaskog