Sveaskog skapar fri fiskvandring och säkrar vattennivån i sjöarna Bergvattnet och Sävsjön

Bergvattnets damm i Laxå och andra dammar har under lång tid hindrat fisk från sjön Unden från att vandra upp i sjöns största tillflöde, Sågkvarnsbäcken. Nu påbörjar Sveaskog ett arbete för att skapa ett naturligt sjöutlopp, som återskapar fri fiskvandring och säkrar sjöarnas vattenstånd.

Damm vid Bergvattnet

Sågkvarnsbäcken är ett viktigt lekområde för Undens storvuxna öring. Samtidigt har Bergvattnets damm varit i mycket dåligt skick, vilket har medfört att sjöarna Bergvattnet och Sävsjön på somrarna sjunker långt under det normala vattenståndet.

Sveaskog inleder nu arbetet med att skapa ett naturligt sjöutlopp med natursten, för att återskapa fri fiskvandring och säkra vattenståndet i sjöarna. Naturvårdsåtgärderna kommer att gagna livet i vattnet och kanotleden i Sågkvarnsbäcken.

– Med tanke på den torra väderleken och dammens dåliga skick riskerar vattenmiljön att skadas om sjöarna sjunker för lågt under sommaren. Därför är det viktigt att åtgärderna görs nu när sjöarnas nivå fortfarande är nära gränsen för normal. Arbetet underlättas dessutom av att flödet är lågt, säger Rebecka Rödin, chef för resultatområde Södra Bergslagen i Sveaskog.

I slutet av maj 2018 meddelade Mark- och miljödomstolen beslut om att Sveaskog får tillstånd att ersätta Bergvattnets damm i Laxå kommun med ett naturligt sjöutlopp. Det innebär att 8 meter av den 25 meter långa dammvallen kommer att tas bort, och en fors skapas genom dammvallen för att fisk från Unden ska kunna vandra förbi.

Länsstyrelsen har gett tillstånd till ingrepp i fornlämning. En arkeolog kommer att vara involverad i arbetet. Bland annat tas hänsyn till kulturmiljön genom att 17 meter av dammvallen bevaras. Dammarbetet finansieras av Naturskyddsföreningens fond Bra Miljöval.

Arbetet påbörjas omkring den 13 maj och beräknas ta 3-4 veckor att genomföra.

För mer information, kontakta:
Dammarbetet: Rebecka Rödin, resultatområdeschef Södra Bergslagen, Sveaskog, 070-652 40 72
Miljöprövning/Arkeologi: Länsstyrelsen i Örebro län, 010-224 80 00
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50


SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Bergvattnets damm i Laxå och andra dammar har under lång tid hindrat fisk från sjön Unden från att vandra upp i sjöns största tillflöde, Sågkvarnsbäcken. Nu påbörjar Sveaskog ett arbete för att skapa ett naturligt sjöutlopp, som återskapar fri fiskvandring och säkrar sjöarnas vattenstånd.
Twittra det här

Citat

Med tanke på den torra väderleken och dammens dåliga skick riskerar vattenmiljön att skadas om sjöarna sjunker för lågt under sommaren. Därför är det viktigt att åtgärderna görs nu när sjöarnas nivå fortfarande är nära gränsen för normal. Arbetet underlättas dessutom av att flödet är lågt
Rebecka Rödin, chef för resultatområde Södra Bergslagen i Sveaskog