Sveaskog uppdaterar kartor och skyltar i ekoparkerna i norra Sverige

Report this content

Sveaskogs ekoparker finns över hela Sverige, från de lavklädda granurskogarna i norr till blåsippornas bokskogar i söder. Idag har Sveaskog 37 ekoparker med en genomsnittlig storlek av 50 kvadratkilometer.  Den nordligaste ekoparken är Ekopark Naakajärvi i Pajala kommun i Norrbotten. Här finns brandpåverkade tallnaturskogar, djupa raviner med dramatiska bergsluttningar och bördiga, orörda granskogar.  Området präglas också av sina vidsträckta myrmarker, porlande skogsbäckar och fiskrika sjöar.

Under 2021 startar Sveaskog ett arbete med att uppdatera kartor och skyltning för de sjutton ekoparkerna som ligger i Norrbotten och Västerbotten. Jakob Bjerner, Hållbarhetsansvarig Sveaskog, håller i arbetet.

- Vi har fokus på att det ska börja hända saker i ekoparkerna. Allt ifrån röjningar till naturvårdande skötselåtgärder. Vi behöver också kompensera för ett eftersatt underhåll för att göra ekoparkerna mer besöksvänliga. Det kan handla om att förtydliga våra kartor på webben och flytta bänkar till mer tillgängliga och natursköna utsiktsplatser, säger Jakob Bjerner.

Sedan 2020 har Marknadsområde Nord förstärkt organisationen med två miljö- och naturvårdsspecialister. Jakob Bjerner är mycket positiv till att det nu finns utrymme för fler aktiva insatser i ekoparkerna. Han hoppas på att det ska leda till att flera av ekoparkerna kan utvecklas till givna besöksmål för både dem som bor i närheten och för turister. 

- En trend som kanske fick lite extra skjuts av Covid-19 är att semestra på hemmaplan eller att inte resa så långt hemifrån - hemester. Med detta har ekoparkerna kommit i fokus på ett helt annat sätt och det är vi glada för, säger Jakob Bjerner.


Ekopark Rosfors

Ekoparkerna är en unik satsning. Syftet är att bevara och öka den biologiska mångfalden samt ge allmänheten tillgång till naturupplevelser och rekreation. Ekoparkerna finns där särskilt värdefull skogsmark är identifierad. I samtliga ekoparker avsätts minst hälften av ytan för naturvård.  Här sker också skogsbruk.

- Vi märker också att en skördare lockar publik. Små som stora fascineras av våra moderna maskiner. Här kan vi bli duktigare på att berätta om hur vi brukar skogen i Sverige. Det är det som är det fina med ekoparkerna, vi har ett landskap med områden som är avsatta för naturvård samtidigt som vi i andra delar av ekoparkens landskap brukar skogen på ett skonsamt sätt, säger Jakob Bjerner.

Arbetet med att uppdatera ekoparkerna i nord startar under 2021 medan inventeringen har pågått sedan en längre tid.

För mer information:

Ingela Lekfalk, kommunikationsansvarig, 070-519 65 85

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar