• news.cision.com/
  • Sveaskog/
  • Sveaskog utvidgar stödpaket – erbjuder stilleståndsersättning för skogs- och transportentreprenörer

Sveaskog utvidgar stödpaket – erbjuder stilleståndsersättning för skogs- och transportentreprenörer

Report this content

Sveaskog utvidgar sitt stödpaket till företagets skogs- och transportentreprenörer med anledning av coronapandemin. Vid eventuellt stillestånd avseende exempelvis avverkning och rundvirkes- eller flistransporter kommer företaget att erbjuda möjlighet till stilleståndsersättning.

Sveaskogspaket till entreprenrer

– Allt handlar om att vill kunna bedriva ett aktivt och konkurrenskraftigt skogsbruk även i framtiden, säger Mats Oja, inköpschef på Sveaskog. I början av april lanserade Sveaskog ett stödpaket för bolagets entreprenörer inom avverkning, skogsvård och transport. Paketet omfattade bland annat förkortade betalningstider på fakturor och även hyresfritt i tre månader för de turistentreprenörer som hyr lokaler.

Nu utvidgas stödpaketet ytterligare med bland annat möjlighet till stilleståndsersättning vid exempelvis utebliven avverkning och rundvirkes- eller flistransporter på grund av coronapandemin. Beslutet gäller i första hand till den 18 juni 2020, men kan förlängas vid behov. 

– Förstahandsalternativet och förutsättning för stilleståndsersättning är givetvis att tillsammans arbeta för att undvika stillestånd och erbjuda arbete, antingen ordinarie eller andra lämpliga uppgifter, säger Mats Oja.

För mer information, kontakta:
Mats Oja, inköpschef Sveaskog, 076-135 77 81
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se

 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 840 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Sveaskog utvidgar sitt stödpaket till företagets skogs- och transportentreprenörer. Vid eventuellt stillestånd avseende exempelvis avverkning, rundvirkes- eller flistransporter, markberedning och plantering kommer företaget att erbjuda möjlighet till stilleståndsersättning.
Twittra det här