Sveaskogs årsstämma 2019

Report this content

Vid dagens årsstämma i Sveaskog fattade aktieägarna beslut om utdelning, val av styrelse samt styrelse- och utskottsarvode.


Gångväg i trä från Sveaskog i populära Hammarby Sjöstad, Stockholm.

 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2018 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2018 om 9,29 (7,60) SEK per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 1 100 MSEK (900).

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju.

Styrelseledamöterna Eva Färnstrand, Leif Ljungqvist, Annika Nordin och Sven Wird omvaldes. Styrelseledamöterna Marie Berglund, Johan Kuylenstierna och Kerstin Lindberg Göransson nyvaldes. Eva Färnstrand omvaldes som ordförande.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelse och utskott som meddelades i kallelsen till stämman.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på sveaskog.se

För mer information, kontakta:
Per-Olof Wedin, vd och koncernchef Sveaskog, 08-655 91 74
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, 08-655 92 90
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50

SVEASKOG är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2018 var 7 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Vid dagens årsstämma i Sveaskog fattade aktieägarna beslut om utdelning, val av styrelse samt styrelse- och utskottsarvode.
Twittra det här