Sveaskogs delårsrapport januari-september 2020

Report this content

Sveaskogs operativa rörelseresultat för perioden januari–september 2020 uppgick till 812 MSEK, vilket är 28 procent lägre än för motsvarande period föregående år.

Hstlandskap i Jmtland
Sveaskogs verksamhet har hittills bedrivits utan några större operativa störningar med anledning av coronapandemin. Vy från höstlandskap i Jämtland.

Januari – september 2020

  • Nettoomsättningen minskade med nio procent till 4 916 MSEK (5 396). Priserna på skogsråvara minskade med i genomsnitt nio procent medan de totala leveransvolymerna i stort sett var oförändrade
  • Det operativa rörelseresultatet minskade med 28 procent och uppgick till 812 MSEK (1 133). Resultatförsämringen förklaras främst av lägre priser och ökade kostnader för skogs- och naturvård samt vägar, men har delvis kompenserats av högre andel leveranser från egen skog. Leveranser från externt anskaffad skogsråvara har minskat.
  • Direktavkastningen, mätt under 12 månader, uppgick till 3,7 procent (5,4).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 464 MSEK (426). Värdeförändringen har inte haft någon kassaflödespåverkan.
  • Resultatet för perioden januari–september uppgick till 1 035 MSEK (1 286), motsvarande 8,74 kr (10,86) per aktie.​​​​​​​

Kommentar från Sveaskogs vd och koncernchef Hannele Arvonen:

– En resultatminskning har varit förväntad då priserna på våra produkter successivt sjunkit under 2019 och trenden har fortsatt in i 2020. Vår verksamhet har hittills bedrivits utan några större operativa störningar med anledning av coronapandemin. Vi bidrar till samhällets återhämtning genom att stödja lokala entreprenörsföretag och genom att avstå hyresdebitering till företag som är beroende av turism.

Nyligen lanserade vi en ny webbportal som riktar sig till alla våra entreprenörer. Det är en unik satsning som ska ge våra viktiga entreprenörer en rad fördelar och stärka vår gemensamma affär.

För mer information, kontakta:
Hannele Arvonen, vd och koncernchef Sveaskog, 0770-787 000
Per Matses, vice vd och CFO Sveaskog, 08-655 92 90
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50,
press@sveaskog.se

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se                            

Taggar:

Prenumerera

Media

Media