Svenska Skogsplantor mångmiljon-investerar i Kilåmons plantskola

Report this content

Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, har beslutat att investera 12 miljoner kronor i Kilåmons plantskola utanför Sollefteå. Investeringarna görs framför allt i sådd och packhallen, där mycket av utrustning och maskiner kommer att bytas ut. Det ger en kapacitetsökning för att svara upp mot den ökade efterfrågan på plantor.

- Detta är en stor satsning. En bidragande orsak är den stora efterfrågan som vi ser på plantor. Inte minst är det ett ökat behov från Sveaskogs egen skog där en större del föryngras med plantor istället för sådd för en snabbare återväxt och den efterfrågan märks hos oss. Detta är en viktig tillväxtsatsning för att möta upp behoven, säger Sven-Erik Zimmer som är ny platschef på Kilåmon.


Sven-Erik Zimmer, platschef Kilåmons plantskola

- Just miljöaspekten är viktig. Varje liten förbättring av processen innebär stora miljövinster, eftersom vi sammanlagt levererar 52 miljoner plantor varje år till det svenska skogsbruket, säger Sven-Erik Zimmer.

 

Fakta om Svenska Skogsplantor: 

Svenska Skogsplantor är ett affärsområde inom Sveaskog. Svenska Skogsplantor är Sveriges största och ledande leverantör av skogsfröer, skogsplantor och skogsföryngringar. Kunderna utgörs av stora delar av skogsnäringen i Sverige, och även skogsägare i Finland och Norge. Svenska Skogsplantor omsätter runt 400 mkr. Svenska Skogsplantor har 5 plantskolor över hela Sverige. Läs mer på www.skogsplantor.se
 

För mer information:

Sven-Erik Zimmer, platschef Kilåmons plantskola, Svenska Skogsplantor, 010-471 80 54, sven-erik.zimmer@skogsplantor.se

Tom Jägestedt, kommunikationsansvarig Svenska Skogsplantor, 072-453 13 66, tom.jagestedt@skogsplantor.se

Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se


Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar