Trendbrott i användningen av kemiskt behandlade plantor

År 2012 planterar Sveaskog för första gången fler plantor med mekaniska skydd - Conniflex och Multipro - än plantor som har insekticidskydd. Och redan år 2015 ska insekticiderna vara helt utfasade vid nyplantering. Sveaskog planterar i år cirka 35 miljoner plantor.

- Det är ett positivt trendbrott som visar att det går att hålla ett högt tempo i omställningen från insekticider till mekaniska skydd, säger Marie Larsson-Stern, skogsvårdschef på Sveaskog.

Utfasningen av insekticider är en angelägen fråga för hela skogsbruket. Både de frivilliga skogscertifieringarna och kemikalieinspektionen ställer hårda krav på att skogsbruket ska lämna den traditionella besprutningen och gå över till mekaniska skydd mot skadeinsekter. I första hand är det angrepp från snytbaggen som skogsägaren vill skydda sig emot.

Sveaskog är en av landets största plantförbrukare och återbeskogar varje i år i storleksordningen 35 miljoner plantor. Planen är att ingen planta år 2015 ska sättas i marken med ett kemiskt skydd.

- Det är vår ambition och det ser inte alls omöjligt ut. Vi förnyar och utvecklar våra metoder för att bekämpa snytbaggen, säger Marie Larsson-Stern.

De mekaniska skydd Sveaskog använder heter Conniflex och Multipro. Det förra skyddar genom att ett vattenbaserat lim sprutas på plantan, därefter ett tunt lager av finkornig sand. Multipro används för barrotsplantor och är, enkelt uttryckt, en papphylsa som träs över plantan.

- Conniflex har en skyddseffekt i nivå med kemikalierna. Multipro är en ny produkt med stor potential och vi tror på en god effekt även där. Jag är optimistisk om att Sveaskog lyckas få bort insekticiderna tack vare de nya mekaniska skydden, säger Lena Sammeli-Johansson, vd för Sveaskogs dotterbolag Svenska Skogsplantor.

För mer information:

Marie Larsson-Stern, skogsvårdschef Sveaskog, tfn 070 – 526 54 55
Lena Sammeli-Johansson, vd Svenska Skogsplantor, tfn 070 – 530 46 53
Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tfn 070 – 231 35 02

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar