Två år efter branden grönskar tallplantorna i Älvsbyn igen

Report this content

Sommaren 2018 drabbades Sverige av skogsbränder motsvarande cirka 25 000 hektar. Av Sveaskogs mark brann cirka 4 000 hektar skog. Nu cirka två år efter branden på Lapmoberget, utanför Älvsbyn i Norrbotten, börjar den nya skogen ta form.

Karl Tiger skogsvrdsledare Sveaskog
Karl Tiger, skogsvårdsledare på Sveaskog, besöker den 104 hektar stora skogen, som för två år sedan brann utanför Älvsbyn. Genom täcket av brandskadad skog i det brandhärjade området på Lapmoberget, utanför Älvsbyn i Norrbotten, växer de gröna tallplantorna upp genom den fortfarande sotade marken.

I det brandhärjade området på Lapmoberget, utanför Älvsbyn i Norrbotten, växer de gröna tallplantorna återigen upp genom den fortfarande sotade marken. – Efter bara två år efter brandens spår ser vi nu hur växterna återigen etablerat sig. Det går väldigt fort. På området har vi dels planterat 150 000 tallplantor, dels har vi även självföryngring, säger Karl Tiger, skogsvårdsledare Sveaskog.

Det 104 hektar stora skogsområdet som brann 2018 omfattade i stort träd på 14 till 21 år. Nu har Sveaskog, liksom andra drabbade skogsägare runt om i landet, börjat om från början igen.

– Vi har delvis röjt bland de få träd som klarade branden för att ge möjlighet till den nya skogen att växa fram. Det behövs ungefär 50 till 75 fröträd per hektar för att få goda förutsättningarna för en plantetablering. Självföryngring är en rätt osäker metod, eftersom tillgången till frö varierar mellan åren och det kan också dröja innan det blir ett bra fröår, säger Karl Tiger.

För mer information, kontakta:
Karl Tiger, skogsvårdsledare Sveaskog, 070-219 10 06
Sveaskogs presstjänst, 08-655 90 50, press@sveaskog.se

 

Sveaskog är Sveriges största skogsägare. Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Vi har drygt 800 anställda i hela Sverige. Sveaskog ägs av den svenska staten. För mer information: www.sveaskog.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar