Svårtolkade resultat: Ny studie pågår för att ge klarhet

Svårtolkade resultat: Ny studie pågår för att ge klarhet Svensk Fågel tar allvarligt på resultaten från den ännu opublicerade studien från SLU i Skara som visar att kycklingarna kan ha rörelsestörningar. Men internationellt sätt så mår svenska kycklingar fortfarande mycket bra. För att motverka eventuella störningar har Svensk Fågel genomfört en rad åtgärder. Dessutom pågår en ny studie på SLU i Uppsala där man förväntas få en tydligare bild av läget samt identifiera orsaken till benproblem och hur benhälsan kan förbättras. - Svensk Fågel har som enda djurslag i Sverige ett eget Djuromsorgsprogram som övervakas av Jordbruksverket. Detta har rönt internationell uppmärksamhet och ligger nu till grund när EU utarbetar ett gemensamt djuromsorgsprogram för kycklingbranschen. Vi är stolta över vår svenska uppfödning och arbetar hela tiden med att förbättra oss, säger Maria Donis, tf VD Svensk Fågel. Som en följd av resultaten i den pilotstudie som presenterades 2001 initierade Svensk Fågel en studie för att ta reda på om benhälsan hos slaktkycklingarna kan förbättras genom olika närings- och skötselrekommendationer. Denna studie som finansieras av SLF (Stiftelsen Lantbruksforskning) förväntas ge en tydligare bild till orsaken till benproblemen hos enskilda kycklingar. Dessutom hoppas man kunna få fram vad uppfödarna kan göra för att kycklingarna ska må ännu bättre. Fler som bedömer - Bedömningen av benhälsan hos kycklingarna bygger på en subjektiv värdering av kycklingarnas sätt att röra sig. Det innebär att man ska vara försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av detta. För att kunna förbättra benhälsan hos kycklingarna behöver vi mer kunskap om problemen och framförallt om de bakomliggande orsakerna, säger Lotta Waldenstedt, forskare vid SLU i Uppsala, och ansvarig för den nya studien. För att få en mer objektiv bild av benhälsan har det i den nya studien utökats till tre bedömare istället för en. Preliminära resultat har hittills visat på en annorlunda bild av benhälsoläget hos de studerade kycklingarna. Kycklingar med allvarliga rörelsestörningar som bedöms som klart avvikande avlivas och obduceras av veterinärer vid SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) för att därmed försöka hitta orsaken till dessa rörelsestörningar. - Resultaten hittills visar dock att man hos vissa kycklingar inte finner några sjukliga förändringar. Att veta vad som orsakar problemen är ju nödvändigt för att kunna göra förbättringar. Förbättringar genomförs Den svenska kycklingbranschen har ett nära samarbete med forskare inom djurhälsoområdet och intresset för den pågående studien är stort. - Vi strävar hela tiden efter en god djuromsorg. Ingen tjänar på att kycklingarna lider. Problemet är att studierna är så subjektiva att det är svårt att dra några slutsatser, säger Maria Donis. Sedan resultaten av pilotstudien presenterades 2001 har Svensk Fågel genomfört en rad förbättringar: · Diskussioner med de två stora internationella avelsföretagen - Ross och Cobb som levererar alla avelskycklingar till den svenska kycklinguppfödningen. · Sett över möjligheten att ytterligare förfina fodersammansättningen i förhållande till djurens behov. · Utvecklat ljusprogrammet så att kycklingarna får längre viloperioder. · Ökat avståndet till vatten och foder för att öka aktiviteten hos kycklingarna, vilket har visats ha positiv effekt på benhälsan. Fakta Svensk Fågels Djuromsorgsprogram: Svensk Fågel arbetar ständigt med att förbättra förhållandena för svenska kycklingar. Som enda djurslag i Sverige har kycklingnäringen ett eget Djuromsorgsprogram som man har utarbetat i samband med Jordbruksverket. Programmet reglerar uppfödningen från avel till slakt och övervakas av myndigheterna. Liknande program finns inte i andra EU- länder. Där sker oftast uppfödningen utan kontroll och insyn från myndigheterna. För mer information kontakta: Maria Donis, tf VD Svensk Fågel: Tel: 08-667 17 20, mobil: 0708-25 48 58, e-post: maria.donis@svenskfagel.se Lotta Waldenstedt, forskare, SLU: Tel: 018-67 10 00, e-post: lotta.waldenstedt@huv.slu.se Svensk Fågel representerar 98 procent av matfågelsproduktionen i Sverige. Medlemsföretagen är Spira AB (Kronfågel), Guldfågeln AB, Sörmlandskyckling AB, Torsåsens Fågelprodukter AB, Lagerbergs Kyckling AB, Knäreds Kyckling AB, Lantfågeln AB, Ingelsta Kalkon AB och Bangs Fjäderfäslakteri AB samt avelsidkare, kläckerier, uppfödare och fodertillverkare - det vill säga hela producentkedjan. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/14/20030514BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar