Sverige bäst i världen att bekämpa campylobacter

Report this content

Sverige bäst i världen att bekämpa campylobacter Sverige är, tillsammans med Norge och Finland, det land som har lägst förekomst av campylobacter i kycklinguppfödningen i hela världen. - Svenska kycklingbranschen har fått ner förekomsten av campylobacter till 0-20 procent smittade kycklingar, där siffran varierar under året. Den låga förekomsten är unik. I exempelvis USA är minst 80 procent av kycklingarna smittade, säger Bertil Kaijser, professor och överläkare på avdelningen för klinisk bakteriologi vid Göteborgs Universitet. Campylobacter förekommer naturligt i tarmfloran hos alla slags fåglar, utan att de blir sjuka. Branschorganisationen Svensk Fågel har länge arbetat med att minska förekomsten av campylobacter i svensk kycklinguppfödning. - Vi provtar regelmässigt samtliga kycklingflockar och arbetar aktivt med att minska andelen campylobacter. Sedan 1980-talet har vi ett kontrollprogram och samarbetar även med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt, samt även EU, säger Camilla Littorin, VD för Svensk Fågel. Den största risken att smittas är vid utlandsvistelser. Två tredjedelar av rapporterade fall i Sverige är smittade utomlands. Smittvägarna kan utöver kyckling vara orenat dricksvatten, opastöriserad mjölk eller direktkontakt med djur. De senaste åren har andelen rapporterade fall av både inhemsk och utländsk smitta ökat. - Vi vet inte varför antalet fall har ökat. Det är dessutom viktigt att komma ihåg att inhemsk smitta endast innebär att personen har smittats i Sverige, smittkällan kan vara importerade livsmedel, säger Birgitta de Jong på Statens Smittskyddsinstitut. Importen av kyckling har ökat betydligt, framför allt från Thailand och Brasilien. Den största delen går till storhushåll och restauranger, men vissa partier säljs även i butik. - Länder som Thailand har helt andra hygienkrav än vi har. Det är enbart svenskproducerad kyckling som provtas avseende campylobacter, säger Camilla Littorin, VD för Svensk Fågel. - Campylobacter ger människan en mag- och tarminfektion med diarée. Genom att ha god hygien vid hantering av kyckling kan människor helt undvika att smittas. Se till att kycklingköttet är helt genomstekt så att bakterierna dör samt diska knivar och skärbräden. Svensk Fågel: Svensk Fågel representerar 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige. Medlemsföretagen är AB Kronfågel, Guldfågeln AB, Sörmlandskyckling AB, Torsåsens Fågelprodukter AB, Lagerbergs Kyckling AB, Knäreds Kyckling AB, Lantfågeln AB, Ingelsta Kalkon AB och Bangs Fjäderfäslakteri AB samt avelsidkare, kläckerier, uppfödare och fodertillverkare - dvs hela producentkedjan. Konsumtionen av kycklingkött har ökat kraftigt de senaste åren. I genomsnitt äter vi tolv kilo kyckling per person och år. Två projekt med mål att ytterligare minska förekomsten av campylobacter i kycklingkött: Projekt tillsammans med Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Svensk Fågel, som delvis finansieras med medel från EU. Målsättningen är att antalet kycklingflockar som smittats av campylobacter ska ligga under två procent. Under projektets första ett och ett halvt år övervakas i första hand kycklingbesättningar med återkommande problem mycket noggrannt. För att komma till rätta med problemen kommer uppfödarna att få rådgivning. Före utgången av år 2003 är målsättningen att antalet flockar som smittats av campylobacter har minskat till fem procent. Det långsiktiga målet är sedan att ytterligare sänka förekomsten av campylobacter i fjäderfäproduktionen. Projekt tillsammans med SIK (Institutet för livsmedel och bioteknik) och avdelningen för klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet. Målet är att minska risken för campylobactersmitta på människa genom att klargöra vilka smittvägarna är. SIK ska titta närmare på smittkällorna vilda djur (särskilt vilda fåglar såsom kanadagäss), vatten och livsmedel. Dessutom kommer människor som smittats av campylobacter att intervjuas för att på detta sätt kunna fastställa alla tänkbara smittkällor. SIK kommer även att förutsättningslöst utreda och analysera hur campylobacterna kan komma in i kycklingstallarna. Därigenom hoppas Svensk Fågel kunna sätta in lämpliga åtgärder för att förhindra introduktion av campylobacter i kycklingstallar. För mer information kontakta: Camilla Littorin, VD Svensk Fågel Tel: 08-667 17 20, 0705-53 66 70 E-post: camilla.littorin@svenskfagel.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01210/wkr0002.pdf

Dokument & länkar