Framstressade energikartläggningar drabbar småbolag

Svensk Fjärrvärme är positiva till ytterligare åtgärder för ökad energieffektivitet. Tyvärr leder inte Energimyndighetens förslag till föreskrifter om energikartläggningar åt rätt håll, utan riskerar att endast bli en kostsam och ineffektiv åtgärd som drabbar småbolag, säger Svensk Fjärrvärme i ett remissvar till Energimyndigheten.

Som ett led i att genomföra EU:s energieffektiviseringsdirektiv trädde Lagen om energikartläggning i stora företag i kraft den 1 juni. Nu har Energimyndigheten kommit med förslag till föreskrifter om hur dessa kartläggningar ska genomföras. Förslaget går på flera punkter längre än energieffektiviseringsdirektivet kräver och tiden för att utföra kartläggningarna är mycket kort. Förslaget kan därför få flera negativa konsekvenser.

Även små bolag räknas in

Enligt Energimyndighetens förslag ska i stort sett alla kommunala bolag omfattas av den nya lagstiftningen. Det är dock inte rimligt att ett litet energibolag, som kanske endast har ett fåtal anställda, ska tvingas utföra en energikartläggning bara för att det ägs av en kommun som räknas som ett "stort företag". Detta leder, förutom till höga kostnader för bolaget i fråga, till en snedvridning av konkurrensen där små, kommunala fjärrvärmeföretag, omfattas av regelverket om energikartläggningar, medan ett litet privatägt inte gör det.

Tiden för knapp  

Svensk Fjärrvärme oroas också över den mycket korta tid som står till förfogande innan den första energikartläggningen ska vara genomförd senast den 5 december 2015. Med tanke på att kraven på personerna som ska genomföra kartläggningarna är omfattande både vad gäller utbildning och certifiering, kommer det att dröja innan det finns kvalificerad personal att tillgå. Föreskrifterna väntas träda i kraft i höst. Därefter kommer det att ta tid att både ackreditera företag för certifiering och sedan certifiera energikartläggare. Därför kommer de företag som ska genomgå en energikartläggning i praktiken ha mindre än ett år på sig.

Svensk Fjärrvärme anser inte heller att platsbesök bör vara ett absolut krav i verksamheter som huvudsakligen omfattar byggnader, om det redan finns tillräcklig information om energianvändningen i en redan utförd energideklaration. Även detta förslag går utöver energieffektiviseringsdirektivets krav.

Här kan du läsa Svensk Fjärrvärmes remissvar i sin helhet

Här kan du läsa Energimyndighetens förslag


Eva Rydegran, pressekreterare: 0734-04 45 11, eva.rydegran@svenskfjarrvarme.se

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Taggar:

Om oss

Energiföretagen Sverige – branschförening som bildats av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme – samlar företag som producerar, handlar, distribuerar och lagrar energi. Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår energi ger Sverige drivkraft. I dag och i framtiden. Energiföretagen Sverige företräder branschen vid kontakter med regering, riksdag och myndigheter, till exempel i utredningar och remissyttranden. Följ oss på www.energiforetagen.se

Dokument & länkar